Biskupové informují o výcviku mezinárodních teroristů a netečnosti OSN

3.6.2015 

„Klima genocidy, ohniska integralistického džihádismu a proces balkanizace“. Tato tři hlavní nebezpečí vyjmenovává oblastní shromáždění biskupů v konžské provincii Bukavi. V oblasti, která leží na východě Demokratického Konga, se pohybují četné ozbrojené skupiny, které se vůči místními bezbrannému obyvatelstvu chovají jako dravci, píší biskupové v tiskovém prohlášení, které zaslali agentuře Fides (26.5.2015). Biskupové v něm odsuzují zločiny proti lidskosti, včetně mrzačení dětí a kuchání těhotných žen.

Za nevšímavosti Organizace spojených národů probíhá na východě Konžské demokratické republiky výcvik mezinárodních teroristů na trojici základen, nazvaných Medina, Canada a Parking Kaza Roho, sdělují dále biskupové zpravodajské agentuře. V rámci těchto základen operuje mezinárodní personál a skupiny, které pořádají nábor branců také mezi místním obyvatelstvem, slibují studijní stipendia na Blízkém východě, v Evropě a Kanadě. Mezinárodní společenství se omezuje na nezúčastněné pozorování a monitoring pomocí dronů v rámci konžské mise OSN (MONUSCO). „Máme čekat, až se situace zvrhne natolik, aby nás totéž mezinárodní společenství pokropilo ohnivým deštěm pod záminkou boje s mezinárodním terorismem?“, táží se biskupové provincie Bukavi.

Napjatá situace bohužel dopadá také na církev. Biskupové upozorňují, že 12. května byl unesen biskup diecéze Kasongo, mons. Placide Lubamba. „Rovněž nás rozhořčuje mlčení o osudu tří otců augustiniánů Panny Marie Nanebevzaté, kteří zmizeli 19. října 2012. Jsou živí nebo mrtví?“, ptají se pastýři a poukazují, že obyvatelstvo jejich provincie žije pod tlakem ekonomické mafie a politicko-vojenského kšeftaření, které se sytí rabováním nerostného a přírodního bohatsví, jímž region Bukavi oplývá.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2020 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.