Papež k biskupům Portorika

8.6.2015 

„Krása manželství je ohrožena ideologií genderu“ – konstatoval papež František u příležitosti setkání s biskupy Portorika, kteří jsou ve Vatikánu na kanonické návštěvě ad limina. Petrův nástupce jako obvykle věnoval čas určený na setkání soukromému rozhovoru s nimi. Poselství, jehož text předal sedmičlenné biskupské konferenci, věnoval papež z velké části rodinné pastoraci. Vybídl biskupy, aby vždycky zachovávali odstup od ideologií a politických tendencí a bránili svátost manželství, která je „znamením lásky Boha k lidstvu a oddanosti Krista svojí Nevěstě církvi“. Svátost manželství papež označil za „jeden z největších pokladů národů Latinské Ameriky a Karibiku“. V poselství dále upozornil, že „komplementarita muže a ženy, která je vrcholem božského stvoření, je zpochybňována takzvanou genderovou ideologií ve jménu svobodnější a spravedlivější společnosti. Ve skutečnosti však rozdílnost muže a ženy nestaví do protikladu ani do podřízenosti, ale přivádí ke společenství a rodičovství vždycky k Božímu obrazu a podobě. Nikdo z obou se nemůže do hloubky pochopit bez přínosu toho druhého,“ konstatoval mimo jiné papež František v poselství určenému biskupům Portorika.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.