Tři mariánská znamení pro Blízký východ

24.6.2015 

Maronitský patriarcha Libanonu, kard. Bechara Boutros Raï, zasvětil před dvěma lety svou zemi Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a letos, kdy tato památka připadla na stejný den (13.6.) zasvěcení nejen obnovil, nýbrž rozšířil na celý Blízký východ. V odvážném a rozhodném kázání, které pronesl před pěti tisíci věřícími v libanonské Harisse, patriarcha odsoudil „žoldáky, kteří dostávají finanční, politickou a vojenskou pomoc od východních i západních států“. V reakci na „moc teroru“ kard. Raï prohlásil: „Obnovujeme zasvěcení našeho lidu a své libanonské vlasti Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, které je plné něhy a lásky k lidem, bratrům Mariina jediného Syna.“ Maronitský patriarcha všem věřícím doporučil, aby se denně modlili růženec za mír ve světě a připomenul, že „libanonští křesťané spolu s muslimy usilují již 14 století o vybudování modelové civilizace, která by mohla jít příkladem všem multikulturním a multináboženským společnostem“. Tuto snahu o svornost nelze opustit kvůli konfliktům, které nyní zalévají celý region krví, zdůraznil. Soška Panny Marie Fatimské nyní putuje Libanonem a jeho různými křesťanskými katolickými patriarcháty – řeckým, syrským a arménským.

Také sousední Sýrie prožila nadějné mariánské znamení. Na vrch nad křesťanským městečkem Maaloula se navrátila mariánská socha, jejíž originál před dvěma lety zničili zločinci organizovaní v brigádě al Nusra. Maaloula je malá obec se čtymi tisíci obyvatel, převážně křesťany, kteří dosud mluví aramejsky, tedy v Ježíšově jazyce. Je to jedna z mála blízkovýchodních komunit, která tento jazyk chrání před zánikem. Kromě aramejštiny si Maaloula po staletí uchovala prvokřesťanské kláštery a kostely.

Jak v sobotu 6. června informovala Syrská arabská zpravodajská agentura SANA, ve městě Tartús na pobřeží Středozemního moře byla onoho dne inaugurována nová mešita, věnovaná Panně Marii, Matce Ježíše Krista. Tato v islámském světě bezprecedentní novinka však, podle syrského ministra pro náboženství, Mohameda Abdul-Sattara al-Sayeda, představuje pravý smysl mešity – tedy vyzývat věřící k bratrství. Maronitský patriarchát z Tartúsu a Lázikije tuto iniciativu označil za chvályhodnou, protože klade důraz na sdílené poselství lásky a míru mezi muslimy a křesťany. Islám Pannu Marii uznává jako matku proroka Ježíše. Její jméno se v Koránu objevuje celkem 34krát, tedy vícekrát než jméno jakéhokoli člena Mohamedovy rodiny. Navíc je to jediná žena, podle níž se nazývá koranická súra, tedy jedna z kapitol. Devatenáctá súra nese jméno Maryam. Jak podotýká italský informační portál Aleteia, který citované zprávy zpřístupnil, Maria se jako již mnohokrát v dějinách stává prostřednicí mezi lidmi, aby je konečně dovedla k pokoji.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.