Změnit kurz podle Františkovy encykliky - míní Naomi Kleinová

1.7.2015 

„Lidé a planeta na prvním místě jako imperativ ke změně kurzu“. Papežská rada Iustitia et Pax organizuje společně se sdružením katolických rozvojových organizací (International Alliance of Catholic Development Organisations) dvoudenní konferenci na toto téma (2.-3.7.), zaměřenou na reflexi posledního papežského dokumentu. Kromě zástupců obou pořadatelských institucí se jí účastní mimo jiné kanadská novinářka a spisovatelka Naomi Kleinová, dlouholetá aktivistka a teoretička alterglobalizačního hnutí. Jak přiznala v úvodu svého vystoupení na dnešní tiskové konferenci, pozvání do Vatikánu ji jako „sekularizovanou židovskou feministku“ velice překvapilo. Avšak, jak pokračovala, papež František se ve své encyklice Laudato si´obrátil ke všem lidem:

“Minulé dva týdny jsem strávila četbou stovek reakcí na encykliku. Většina jich byla pozitivních, ale kritikám vládlo jedno společné téma: Papež František se nemýlí vědecky, ani morálně, ale ekonomiku a politiku by měl přenechat odborníkům. Právě oni prý rozumějí obchodování s uhlím a privatizaci vody i tomu, jak účinně tržně vyřešit jakýkoli problém. Rozhodně s tím nesouhlasím. Nynější nebezpečný stav částečně zavinili mnozí ekonomičtí experti tím, že své technokratické schopnosti uplatňovali bez moudrosti. Vytvořili modely, které přisuzovaly skandálně nízkou hodnotu lidskému životu, zejména životu chudých lidí, a zároveň chránily firemní profit a ekonomický růst za každou cenu.“

Můžeme se ještě zachránit, pokračovala Naomi Kleinová, pokud odložíme mýtus nadvlády a převahy nad přírodou a naučíme se spolupracovat s její vrozenou schopností obnovy a regenerace. Hraje se o velkou věc, zdůraznila dále, a to nám nedovoluje rozdělení. Narůstající porozumění naopak vede k překvapivým a dosud netušeným spojenectvím mezi domorodými skupinami, ekologickými organizacemi, náboženstvími a obchodními svazy, byť se jejich dlouhodobé cíle liší. Kleinová připomenula newyorský pochod proti klimatickým změnám, kde vloni v září bezmála půl milionu lidí volalo: Abychom vše změnili, potřebujeme každého“.

“Bude to jistě těžké (…), avšak těžké neznamená nemožné. Pokud bychom ztratili důvěru v práci, která může zachránit bezpočet životů a předejít mnohému utrpení jenom kvůli tomu, že je náročná, nákladná a vyžaduje oběti, byla by to jedna z nejzbabělejších rezignaci, a nikoli pragmatický přístup.“

Takzvaným vůdcům tohoto světa kanadská spisovatelka adresovala závěrečnou výzvu: Před pařížským klimatologickým summitem si přečtěte papežovu encykliku – nikoli jen titulky, nýbrž celý text. A vezměte si ji k srdci, vyzývala na dnešní vatikánské tiskové konferenci Naomi Kleinová.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.