Papež potvrdil nového arménského patriarchu Kilikie

25.7.2015 

Petrův nástupce dnes potvrdil plné společenství nově zvolenému patriarchovi arménské Kilikie. Řehoř Petr XX. Ghabroyan byl zvolen 24. července synodou této patriarchální církve a požádal podle východního kanonického práva o tzv. „ecclesiastica communio“. Papež František jej potvrdil a ve zvláštním poselství adresovaném novému patriarchovi poznamenává, že k volbě „došlo ve chvíli, kdy jeho církev čelí různým těžkostem a výzvám“, zejména ti věřící arménsko-katolického obřadu, kteří žijí na Blízkém Východě. „Nicméně – píše papež – naše vidění světa osvícené světlem víry ve Zmrtvýchvstalého Krista je plné naděje a milosrdenství, protože jsme si jisti, že Ježíšův kříž je stromem života.“ Petrův nástupce dále vyjadřuje přesvědčení, že nový patriarcha ve společenství s ostatními synodními otci a s pomocí Ducha svatého bude s „evangelní moudrostí“, „Pater et Caput“, dobrým pastýřem oné části Božího lidu, která mu byla svěřena, také na přímluvu mnoho arménských mučedníků a svatého Řehoře z Nareku, učitele církve.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.