Pouť ministrantů vrcholí setkáním s papežem Františkem

4.8.2015 

Dnešní odpoledne patřilo náměstí svatého Petra ministrantům z celého světa. Asi 10 tisíc jich v tomto týdnu pobývá v Římě na jedenácté Mezinárodní pouti ministrantů, která se koná každých pět let. Letošní pouť se nese v duchu slov proroka Izaiáše: „Hle, zde jsem, pošli mne!“ (Iz 6,8) Ministranti – chlapci i děvčata ve věku od 14 do 30 let – pocházejí z dvacítky zemí, mezi nimiž jsou hojně zastoupeny Francie, Itálie, Portugalsko, Švýcarsko nebo Maďarsko. Nechybí ani ministranti z České republiky.

Během dní, které tráví v Římě, ministranti navštíví také katakomby svatého Kalixta, kde je pochován sv. Tarsicius, patron ministrantů. Pouť organizuje Mezinárodní organizace ministrantů. Jak pro náš rozhlas uvedl její předseda mons. Ladislav Német, pro některé z chlapců i dívek to bývá první příležitost zažít mezinárodní rozměr společenství všeobecné církve a zároveň sdílet radost z ministrantské služby.

V rámci svého dnešního programu na náměstí sv. Petra vyslechli hudební vystoupení několika ministrantských kapel z Německa, Běloruska, Rumunska a Itálie, a také se seznámili s životním svědectvím několika bývalých ministrantů. V šest hodin večer se pak setkali se Svatým otcem Františkem, který je na svatopetrském náměstí pozdravil a poté s nimi slavil modlitbu nešpor. Tato modlitba měla neobvyklou podobu, neboť byla o něco jednodušší, než obvyklé nešpory, a zároveň byla slavena v několika jazycích – německy, maďarsky, francouzsky a italsky.

V průběhu této společné modlitby proslovil papež František italsky připravenou homilii, která byla zároveň po částech tlumočena do němčiny.

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy homilie naleznete ZDE.

Petr Havlíček

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.