Svatojakubská poutní cesta spojila francouzské a španělské biskupy

4.8.2015 

Poprvé v historii vydali francouzští a španělští biskupové společný pastýřský list, ve kterém vyjadřují podporu putování do Santiaga de Compostela. „Jedná se o poutní cestu víry a jejího sdílení s druhými, která již od středověku prostřednictvím tolika křesťanských poutníků formovala Evropu,“ vysvětluje biskup z Bayonne mons. Marc Aillet. Jak dále uvádí, v dnešní době se až 70 procent poutníků vydává na tuto cestu nikoliv z náboženských důvodů, ale proto, aby znovu nalezli smysl života a nabrali nový dech v uspěchaném životním tempu dnešní společnosti. Když vykročí na pěší cestu, zakouší při tom jiné tempo, kterým žije všechno stvoření a jež je skutečně vlastní i člověku.

Svým pastýřským listem se francouzští a španělští biskupové obracejí zejména na věřící a farnosti v místech, jimiž svatojakubská poutní cesta prochází, a vyzývají je, aby poutníky přijímali v duchu lidské otevřenosti a křesťanské pohostinnosti, čímž mohou nejlépe vydávat svědectví o Kristově evangeliu. Zároveň se domluvili, že další list na toto téma společně vydají za dva roky a pokusí se v něm více prohloubit další aspekty spojené s tématem pohostinnosti.

Petr Havlíček

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.