Seznam účastníků biskupské synody o rodině

15.9.2015 

Dnes byl zveřejněn seznam účastníků biskupské synody o rodině, která se bude konat ve dnech 4. – 25. října ve Vatikánu na téma „Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě“.

Petrův nástupce jmenoval 45 synodálních otců, z nichž 26 se účastnilo již loňského mimořádného zasedání. Předsedajícím bude František, následuje generální sekretář synody kardinál Lorenzo Baldisseri, a potom delegovaní předsedající kardinálové André Vingt-Trois, Luis Antonio Tagle, Raymundo Damasceno Assis a Wilfrid Fox Napier. Dále generální relátor kardinál Péter Erdo a dva zvláštní sekretáři arcibiskup Bruno Forte a biskup Fabio Fabene.

Potom následuje 22 reprezentantů východních obřadů katolické církve a zvolení zástupci biskupských konferencí z každého kontinentu: 44 z Afriky, 45 z Ameriky (4 z USA a 4 z Kanady), 23 z Asie, 47 z Evropy – Česká biskupská konference zvolila královehradeckého biskupa mons. Jana Vokála - nakonec 5 zástupců z Oceánie. Unie generálních představených řeholních řádů zvolila 10 zástupců. Potom následuje 25 vedoucích kuriálních úřadů. A nakonec 23 spolupracovníků zvláštního sekretáře: 15 kněží a 8 laiků, z nichž dvě ženy.

Poměrně velký je počet tzv. auditorů, tvořených 51 laiky. Z nich je 17 manželských párů, jeden farář a tři řádové sestry. Potom 12 členů generálního sekretariátu biskupské synody a dva jejich spolupracovníci. O komunikaci s médii se budou starat o. Federico Lombardi, vatikánský tiskový mluvčí, jeho zástupce o. Ciro Benedettini a další tři kněží pro francouzský, německý a španělský jazyk. Na zasedání biskupské synody jsou jako obvykle zváni také delegáti pravoslavných církví, jakož i anglikánského, luteránského, metodistického a dalších církevních společenství.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.