Ztělesňujte ideál této Organizace, spojené lidské rodiny

25.9.2015 

Promluva papeže k zaměstnancům OSN, New York

Drazí přátelé, dobrý den!

Těší mne, že při své návštěvě Spojených národů, mohu pozdravit vás, muže a ženy, kteří mnoha způsoby tvoříte kostru této Organizace. Děkuji vám za přijetí a jsem vám vděčný za to, co jste udělali k přípravě mojí návštěvy. Chtěl bych také pozdravit členy vašich rodin a kolegy, kteří s námi nemohli dnes být v důsledku losování (narážka na losování, kterým byli z velkého množství zaměstnanců OSN vybráni účastníci tohoto setkání kvůli nízké kapacitě sálu - pozn. překl.).

Většina prací, kterou tady odvádíte, není z rodu těch, které se dostanou do zpravodajství. Vaše každodenní úsilí v zázemí umožňuje četné diplomatické, kulturní, ekonomické a politické iniciativy Spojených národů, které jsou velmi důležité pro splnění nadějí a očekávání národů, z nichž se skládá lidská rodina. Jste odborníci a pracující v poli, funkcionáři a sekretáři, překladatelé a tlumočníci, uklízeči a kuchaři, údržbáři a příslušníci ochranky. Díky za vše co děláte!

Vaše tichá a věrná práce přispívá nejen ke zlepšení chodu Spojených národů, ale má také velký význam pro vás osobně, protože způsob, jak pracujeme, vyjadřuje naši důstojnost a naši osobnost.

Mnozí z vás přišli do tohoto města ze zemí celého světa. A proto představujete jakýsi mikrokosmos národů, které tato Organizace reprezentuje a kterým se snaží sloužit. Jako mnozí lidé na celém světě děláte si také starosti o blahobyt a výchovu svých dětí. Leží vám na srdci budoucnost planety a typ světa, jaký zanecháme budoucím generacím. Avšak dnes bych chtěl požádat každého z vás: Stůjte jeden druhému nablízku, chovejte se vzájemně v úctě, abyste i mezi sebou ztělesňovali ideál této organizace, ideál spojené lidské rodiny žijící v harmonii a pracující nejen pro mír, nýbrž v míru a nejen pro spravedlnost, ale v duchu spravedlnosti.

Drazí přátelé, každému z vás ze srdce žehnám. Modlím se za vás a vaše rodiny, a prosím vás, abyste v modlitbě na mne pamatovali. A není-li někdo z vás věřící, prosím, aby mi přál dobro. Bůh vám všem žehnej.
Děkuji.

Přeložil Milan Glaser

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.