Modlitební bdění za synodu o rodině

3.10.2015 

Vše je připraveno k zahájení Synody o rodině. Inaugurační mši svaté bude předsedat papež František zítra od 10 hodin ve Vatikánské bazilice. V době našeho večerního vysílání probíhá modlitební bdění rodin na náměstí svatého Petra. Na výzvu Italské biskupské konference se sjely rodiny z celé Itálie, aby se společně s papežem modlily za zdar nadcházející synody. Podpořit je přišla také církevní sdružení a hnutí: Katolická akce, Neokatechumenát, charismatici, fokolaríni, komunita Sant´Egidio, skauti a další.

Připomeňme, že cílem synody je – podle papeže Františka – „nalézt konkrétní řešení pro množství obtíží a bezpočet protivenství, kterým musí rodina čelit“. V závěru loňského synodu upozorňoval papež na dvojí pokušení spojené se dvěma ideovými pozicemi. První se týká takzvaných tradicionalistů, kteří ve své horlivosti nedokáží dát prostor překvapivým Božím činům, protože se uzavírají uvnitř bezpečných jistot. Druhé pokušení se týká tzv. progresistů, kterým hrozí, že propadnou „destruktivnímu dobráctví“, které ve jménu „falešného milosrdenství obvazuje rány, místo toho, aby je nejprve léčilo.“

Ve své dnešní večerní promluvě Svatý otec František mimo jiné uvedl:

“Právě před rokem jsme na tomto náměstí vzývali Ducha svatého a prosili, aby církevní otcové při svém jednání o rodině dokázali naslouchat Ježíši a mít zrak upřený na Něho, který je posledním Slovem Otce a interpretačním měřítkem všeho. Dnes večer se naše modlitba nemůže odlišovat. Jak totiž připomínal patriarcha Athenagoras, bez Ducha svatého je Bůh daleko, Kristus zůstává minulostí, z církve se stává pouhá organizace, autorita se mění v panování, misie v propagandu, kult v evokaci, křesťanské jednání v otrockou morálku.

Modleme se proto, aby synoda, která se zítra otevře, dokázala manželskou a rodinou zkušenost opětovně dovést do uceleného obrazu člověka, aby uznala, docenila a předkládala, co je v této zkušenosti krásného, dobrého a svatého, aby objala situace křehkosti, které ji vystavují zkoušce – chudobu, válku, nemoc, smutek nad úmrtím, zraněné a nalomené vztahy, ze kterých pramení strádání, zášť a rozvrat. Kéž tato synoda připomene všem rodinám, že evangelium zůstává dobrou zvěstí, ze které je možné vycházet. Kéž synodní otcové dokáží čerpat z pokladu živé tradice slova útěchy a nadějného směřování pro rodiny, které jsou v této době povolány k budoucí stavbě církevního společenství a lidského města.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.