V neděli budou kanonizováni rodiče sv. Terezie z Lisieux

17.10.2015 

Devadesát let po kanonizaci Terezie od Dítěte Ježíše, patronky misií, budou započteni mezi svaté také její rodiče. Papež František se rozhodl svatořečit Louise a Zélie Martinovi v čase synody jako konkrétní příklad svatosti v rodině a zároveň v neděli, na níž připadá světový den misií. Spolu s nimi budou kanonizování Vincenzo Grossi (1845 –1917), italský kněz a zakladatel kongregace Dcer Oratoria, a španělská řeholnice Marie od Neposkvrněného početí (1926 – 1998).
Oba manželé Martinovi pomýšleli v mládí na vstup do kláštera, ale život je vedl jinou cestou. Z jejich svazku se narodilo devět dětí, z nichž však přežilo jen pět; mezi nimi Marie-Françoise Thérèse, pozdější sv. Terezička z Lisieux, a Léonie, jejíž beatifikační proces byl zahájen loni v červenci.

Hovoří P. Romano Gambalunga, postulátor kanonizačního procesu:
„Rodina a rodinné vztahy fungují dobře tehdy, když manželé žijí svou lásku jako povolání. Navzájem se přijímají jako dar z Boží ruky a prožívají svůj život s tím, že mají před sebou plán, který mají naplnit společně. Bůh dává znamení a Duch napovídá jak kráčet společně, učit se úctě, pomáhat si navzájem a společně přistupovat ke všemu, co život přináší. A manželé Martinovi dokázali žít právě tak.”

Louis a Zélie Martinovi jsou prvním manželským párem – nepočítáme-li mučedníky – který bude svatořečen společně. Jejich život byl naplněn hlubokou vírou, říká P. Jean-Marie Simar, rektor poutního místa zasvěceného Martinovým v Alençon:

„Žili naprosto běžným, prostým životem, který můžeme přirovnat k životu Svaté Rodiny v Nazaretě. Rozhodli se klást Boha na první místo, vsadili na modlitbu, jak osobní tak rodinnou.”

Na přímluvu manželů Martinových došlo ke dvěma prověřeným zázračným událostem. V obou případě o jde o uzdravení dětí: italského chlapce Pietra, který se narodil v roce 2002 s těžkou deformací plic, a španělské holčičky Carmen, která přišla na svět předčasně v roce 2008 s těžkým krvácením do mozku. Obě děti budou v neděli na náměstí a v procesí ponesou relikviáře.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.