Papež František napsal předmluvu k sebraným spisům kardinála Martiniho

19.10.2015 

„Dědictví, které nám zanechal kardinál Martini, je cenný dar. Jeho život, dílo a slova vlévaly mnoha lidem naději při jejich hledání a podporovaly je na jejich pouti.“ Tyto věty zahajují předmluvu, kterou papež František napsal k soubornému vydání díla kard. Carla Marii Martiniho. Opera omnia někdejšího milánského arcibiskupa vychází v tomto týdnu péčí italského nakladatelství Bompiani.

„Kardinál Martini upínal zrak za dané hranice, a tím podněcoval misijní vycházení církve, které je opakem sebeuzavřenosti“, píše papež. „Poukazoval na všeobecné poselství evangelia, které je nositelem světla a inspirace pro každého člověka. Jeho svědectví nás vyzývá, abychom společně uvažovali nad světem, ve kterém utváříme budoucnost naší planety. Může tedy pro nás být velkou pomocí ve dnešní společnosti, poznamenané odlišťujícími a rozkladnými silami“, čteme v předmluvě Svatého otce k soubornému vydání spisů jeho řeholního spolubratra.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.