Vědci proti genderové ideologii

31.10.2015 

V Itálii vznikl nový vědecký výbor na obranu rodiny. Za cíl si klade odhalovat pseudovědecké lži a slogany, kterými se zaštiťuje genderová ideologie. Mezi jeho členy jsou renomovaní pediatři, gynekologové, psychiatři, psychologové, pedagogové a filosofové.

Mluvčím skupiny je profesor Massimo Gandolfini, neurochirug a neuropsychiatr z univerzity v severoitalské Brescii. Jak uvedl, genderová ideologie se často odvolává na tzv. vědecká fakta, která ovšem nejsou řádně odůvodněna anebo jsou přímo zfalšovaná. Nově ustanovený výbor je podle něho nezbytný vzhledem ke kulturním proměnám, k nimž v posledních desetiletích došlo.

Ještě před třiceti lety by nikoho nenapadlo, že si někdo bude moci vybírat svou pohlavní totožnost navzdory biologické podmíněnosti, nebo že by dítě ke svému dobrému rozvoji nepotřebovalo otce a matku. Dnes se tyto věci hlásají otevřeně, ačkoli k nim chybí jakékoli vědecké podklady. Navíc celá vědecká literatura, od počátku 20. století do dneška, mluví proti ideji tzv. homorodičovství. Přišel čas vrátit se k našim vědeckým a kulturním kořenům – zdůrazňuje profesor Gandolfini.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.