Předseda Papežské rady Iustitia et pax na COP21

9.12.2015 

K ambici a odvaze hledat eticky motivovanou dohodu ve jménu společného dobra a solidarity vybízel kardinál Peter Turkson na pařížské konferenci o klimatických změnách. Ve svém včerejším vystoupení vatikánský reprezentant zdůraznil, že stanovisko katolické církve nezastupuje hlas jednoho z národů, nýbrž celé lidské rodiny. Nikdo nemá právo zneužívat životní prostředí, jeho ničení totiž nejvíc dopadá na ty, kdo nejsou schopni se bránit, podotkl předseda Papežské rady Iustitia et pax. Nemůžeme zůstávat nevšímaví k nespravedlnostem a nepravostem, s nimiž se zachází s naší planetou a s miliony lidí. Nikdo nemá právo uvrhnout celé národy do zoufalé situace a bídy, ať už destruktivní činností či lhostejností, apeloval vatikánský reprezentant. Kardinál Turkson citoval z encykliky papeže Františka „Laudato si´“, že klimatické změny souvisí s překonaným modelem rozvoje, a proto je nutné vypracovat nové vzorce, které jsou zdravější, lidštější, sociálnější a integrálnější. Svatý stolec se proto obrací na státy zastoupené na světovém summitu o klimatických změnách, aby nehleděli pouze na úzké zájmy jednotlivých národů, protože přišel čas jednat na globální úrovni.

Vedle etických směrnic, které jsou základním předpokladem úspěchu, obrátil kardinál Turkson pozornost také k různému stupni odpovědnosti. Jak řekl, národy, které ve větší míře produkovaly plyny působící skleníkový efekt, by nyní měly více pomáhat zemím, které se teprve začínají rozvíjet.
Konference musí být ambiciózní, zdůraznil dále. Světové investice do čisté energie by měly být zhruba 2 triliony dolarů ročně až do roku 2030. Jde o ohromné číslo, které zhruba odpovídá nákladům zbrojení v celém světě. Vatikánský reprezentant na závěr povzbudil přítomné k pravému a konstruktivnímu dialogu, který je nezbytný k budování důvěry mezi zasedajícími, aby mohli opět objevit lidskou důstojnost a vydat se na cestu jako bratři a sestry. Jako takoví totiž máme pouze jediný společný dům, o nějž musíme pečovat, uzavřel kardinál Turkson.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.