Bohoslužba na Kypru

2.9.2004 

Okolo 2000 kyperských řeků se zúčastnilo bohoslužeb v pravoslavném kostele sv. Ayiose Mamase na severu Kypru, který je pod kontrolou Turků, aby se zde poprvé po desítkách let modlili za mír v jejich rozdělené zemi.

Kypr je rozdělen na pravoslavný řecký jih a muslimský turecký sever od roku 1974, kdy Turecko obsadilo sever země poté, kdy se kyperští Řekové snažili sjednotit s Řeckem.

Vláda Severního Kypru, která je uznaná jedině Tureckem, vydala povolení k této bohoslužbě i přes protesty fundamentálních muslimských skupin. Pravoslavný kostel, ve kterém se bohoslužba konala, pochází ze 16. stol a je důležitým kulturním a náboženským místem pro mnoho kyperských Řeků. V minulých desetiletích byl využíván jako museum Byzantských Ikon.

Bohoslužba proběhla za přísných bezpečnostních opatření, neboť minulý pátek vybuchla před tímto kostelem bomba, která poškodila jeden ze vchodů. Nikdo nebyl zraněn. Šlo o první útok na náboženský objekt od doby, kdy byla v minulém roce otevřena hranice tohoto doposud rozděleného ostrova.

Pavel Hruda

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.