Sympozium o zdraví a sexualitě v učení katolické církve

11.3.2016 

Svatý stolec přijímá rozvojové cíle tisíciletí schválené loni Organizací spojených národů, odmítá však jednostrannou interpretaci tzv. reprodukčního zdraví, která se pojí s ideologickou podporou antikoncepce a interrupcí. Připomněl to předseda Papežské rady „Iustitia et Pax“ v úvodu k sympóziu, které tato rada organizovala 8. března ve spolupráci se Světovým hnutím mladých (World Youth Alliance, WYA). Text přednesla podsekretářka této Papežské rady, Flaminia Giovanelli.

Kardinál Peter Turkson zdůraznil, že jeho úřad úzce spolupracuje s touto neziskovou organizací od chvíle jejího vzniku v roce 1999. Světové hnutí mládeže brání důstojnost lidského života od počáku až do přirozené smrti. Snaží se obeznámit veřejnost s přirozenými metodami regulace početí, vystupuje proti experimentům s embryi a zdůrazňuje význam rodiny.

Jak uvedl kardinál Turkson, jde o důležitou a plodnou spolupráci, protože obě organizace se snaží bránit důstojnost každého člověka a podporovat iniciativy zaměřené na lidskou bytost. Poznamenal rovněž, že Světové hnutí mladých rozvíjí avantgardní výchovné a lékařské programy pro zlepšení zdravotní péče pro ženy, jako odpověď na potřeby formulované vládami, občanskou společností a církví.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.