Svědectví sestry, která unikla teroristům v Adenu

21.3.2016 

Komando, které vtrhlo do pečovatelského domu sester matky Terezy v Adenu, dobře vědělo, kolik řeholnic zde pracuje. Ještě dlouho po masakru hledali teroristé misionářku, které se podařilo ukrýt. Naprosto zdevastovali klášterní kapli, zničili svatostánek, kříž, sochu P. Marie a Bibli. Tento hrůzný obraz vyvstává ze svědectví jediné zachráněné misionářky lásky. Výpověď sestry Sally potvrzuje, že se nestaly náhodnými oběťmi, nýbrž byly cílem promyšleného útoku.

„Během války mohly sestry mnohokrát zahynout, Bůh však chtěl, aby bylo jasné, že byly zabity pro víru,“ zdůraznila zachráněná sestra. Ve svém svědectví poukazuje na to, že islamisté dobře znali rytmus jejich dne a zaútočili přesně ve chvíli, kdy se misionářky rozcházely po ranní eucharistii ke službě svým svěřencům. Vzpomíná také, že jejich kaplan každý den opakoval: Buďme připraveni na mučednictví. Indický salesián P. Tom Uzhunnalil byl vyvlečen z kaple ihned po skončení mše. Dosud o něm nejsou žádné zprávy.

Sestra Sally svědčí rovněž o tom, že jejich muslimští pacienti prosili útočníky, aby misionářky ušetřili. „Jedinou odpovědí na jejich slova byla salva z automatů,“ dodává. Sama se schovala v chladící místnosti a ačkoli i tam teoristé nahlédli, zázrakem ji neobjevili. Když na místo tragédie přijela policie, zachráněná sestra chtěla zůstat se svými svěřenci. To jí však nebylo dovoleno v obavách, že se útočníci mohou vrátit, aby své dílo dokončili. Misionářka ve svém svědectví zdůrazňuje, že se spolu s celou kongregací sester Matky Terezy modlí, aby se krev mučednic stala setbou pokoje pro Blízký východ a zastavila činnost Islámského státu. Poukazuje také na to, že ve skupině dvanácti zavražděných spolupracovníků bylo pět etiopských křesťanů.
Sestra Rio, která svědectví zaznamenala, dodává, že misionářka byla zachráněna proto, aby mohla svědčit o mučednictví.
Kongregace salesiánů Dona Bosca prosí o modlitby za osvobození uneseného P. Toma. Za den společné modlitby zvolila Zelený čtvrtek, kdy „budeme doprovázet Ježíše v bolesti a samotě v Getsemanech“.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.