Papež: Jedině Bůh může zaplnit prázdnoty, které se otevírají v srdcích

27.3.2016 

Dopoledne na Svatopetrském náměstí sloužil římský biskup eucharistii ze slavnosti Zmrtvýchvstání Páně. Liturgii slavil jako obvykle latinsky, se čteními a žalmem ve španělštině, italštině a francouzštině. Evangelium bylo čteno latinsky i řecky a nenásledovala po něm homilie. Přímluvy byly pronášeny arabsky, anglicky, rusky, německy a čínsky.

Po skončení bohoslužby se papež odebral do lodžie vatikánské baziliky, odkud oslovil 70 tisíc lidí, shromážděných na Svatopetrském náměstí. Mottem letošního velikonočního poselství byl verš ze 135 Žalmu: „Oslavujte Pána, neboť je dobrý, Jeho milosrdenství trvá na věky,“ po jehož citaci papež František řekl:

Ježíš Kristus, vtělené Boží milosrdenství, z lásky zemřel na kříži a z lásky vstal z mrtvých. Proto dnes voláme: Ježíš je Pán!
Jeho Vzkříšení plně uskutečnuje proroctví Žalmu: Boží milosrdenství trvá na věky, Jeho láska je věčná, nikdy neumírá. Můžeme v Něho naprosto důvěřovat, a vzdáme Mu díky, protože pro nás sestoupil až na dno propasti.
Tváří v tvář duchovním a morálním propadlinám lidstva, tváří v tvář prázdnotám, které se otevírají v srdcích a způsobují nenávist a smrt, jedině nekonečné milosrdenství nám může dát spásu. Jedině Bůh může svou láskou zaplnit tyto prázdnoty, tyto propasti a umožnit nám nepropadnout se, nýbrž společně kráčet dál do země svobody a života.

PLNÉ ZNĚNÍ velikonočního papežova poselství je ZDE

Potom kardinál protodiakon tradiční formulí oznámil udělení papežského požehnání Urbi et Orbi a po požehnání Svatý otec ještě jednou všechny oslovil:

Drazí bratři a sestry,
Rád bych znovu popřál požehnané Velikonoce vám všem, kteří jste přišli z Říma a z různých zemí, jakož i vám, kteří jste v kontaktu pomocí televize, rozhlasu a jiných sdělovacích prostředků. Ať ve vašich srdcích, ve vašich rodinách a komunitách zní zvěst Vzkříšení, provázená hřejivým světlem přítomnosti živého Ježíše, přítomnosti, která ozařuje, potěšuje, promíjí a povzbuzuje... Kristus přemohl zlo v kořeni, je Bránou spásy otevřenou dokořán, aby každý mohl dojít milosrdenství. Děkuji vám za vaši účast a vaši radost v tento sváteční den. Zvláště děkuji za dar květin, které i letos pocházejí z Nizozemska.
Všem neste radost a naději vzkříšeného Krista. A prosím vás, nezapomeňte se modlit za mne. Dobrou chuť k velikonočnímu obědu a nashledanou.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.