Kdo vykrmuje terorismus?, ptá se italský kombonián

29.3.2016 

«Oběti a katové v „Božím“ jménu» (Vittime e carnefici nel nome di «Dio», Einaudi 2016), tak zní titul nové knihy misionáře a publicisty o. Giulia Albaneseho. Italský kombonián se v ní zamýšlí nad tím, jak je možné zkreslovat víru z ideologických, politických a ekonomických účelů. Oběti a katové v tzv. Božím jménu denně vystupují v Nigérii, Mali, Pobřeží slonoviny či Burkina Faso, tvrdí dlouholetý znalec Afriky, ale stále častěji také v evropském scénáři.

“Terorismus je takříkajíc popravčí sekyrou třetího tisíciletí a nejvyšší cenu za něj samozřejmě platí běžní lidé. Pokud chceme tento jev pochopit, znamená to si v první řadě uvědomit, že tu nejde o nábožensky motivovavou válku, nýbrž o manipulaci s náboženstvím, které se za účelem pustošení a rozvratu dopouštějí kriminální organizace. Bohužel zde existují zadavatelé, tedy organizace, včetně státních, které tak či onak terorismus zásobují a vykrmují. Právě v tomto bodě by mělo mezinárodní společenství zasáhnout! Pokud si – řečeno s papežem Františkem – jednotlivé státy uvědomí, že se ocitly v některé z částí rozkouskované války, měly by tím důsledněji začít kontrolovat kupříkladu peněžní transakce. Peněžní tok na podporu terorismu je opravdu velmi snadno dohledatelný! Nemluvě o zásobování zbraněmi a municí, které se – což je smutné říci – opětovně podřizuje právě ekonomického diktátu.“

uvažuje italský misionář.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.