Kardinál Veglió: Rozlišujme mezi migranty a uprchlíky

4.4.2016 

Dneškem vstupuje v platnost dohoda mezi Evropskou unií a Tureckem, která má zamezit dalšímu přílivu migrantů do Evropy. Na přemisťování migrantů zpět do Turecka kriticky pohlíží také kardinál Antonio Maria Veglió, předseda Papežské rady pro migranty.

“Vyvolává ve mně mnohé pochybnosti, protože těmto lidem téměř odpírá právo na migraci. Chtěli kupříkladu do Německa a najednou se ocitnou zpět v Turecku – a s jakými zárukami? Dobře víme, jaké Turecko je, tedy žádný vzor velkorysosti a demokracie. Navíc si Turecko tímto jednáním ekonomicky polepší – což je pochopitelné – a hlavně udělá vše proto, aby vstoupilo do Evropské unie.“

Zaznívají kritické hlasy, podle kterých se s migranty nakládá jako se zbožím…

“Už došlo k věcem, které by se nikdy neměly přihodit, protože z Turecka jsou každý den vyhošťovány skupiny migrantů do Sýrie. Kdo to kontroluje? Dobře chápete, že je to velmi závažné! Člověk přijde sem, do Evropy, pak se ocitne v Turecku a za týden či měsíc zpět ve vlasti, ze které utekl, jak se to bohužel děje, protože tu není žádný kontrolní orgán. Druhým bodem je slučování rodin – jak k němu za stávajícího systému může docházet? Tato dohoda tedy vzbuzuje řadu rozpaků. Migranti a uprchlíci totiž nejsou poštovní balíky nebo zboží na váhu, ze kterého někam pošleme osmdesát kilo. Jsou to přece lidé!“

Co byste tedy navrhoval?

“Není to jednoduché! Problém uprchlíků a migrantů tu skutečně je a týká se především Evropy. Myslím, že stát by se k němu měl postavit velice lidsky, protože tu jde o lidi. Pak je třeba zřetelně rozlišovat migranty a uprchlíky – v souvislosti s uprchlíky existuje mezinárodní úmluva, kterou podepsaly nejrozvinutější státy a ve které se zavazují k vytvoření životních podmínek mimo zemi, odkud tito lidé uprchli. Migrantovi z ekonomických důvodů bychom snad mohli říci, ačkoli to není pěkné a evangelní: Přišel jsi, ale není tu pro tebe práce. Bude vhodnější, když se vrátíš do své země, a my ti v ní pomůžeme. Ale uprchlíci – kromě toho, že nejsou poštovní balíky – jsou lidé, se kterými je třeba jednat v rukavičkách.“

Komentuje předseda Papežské rady pro migranty současnou situaci.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.