Kardinál Sarah: svatostánek nás orientuje k Bohu

11.4.2016 

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti se chce zaměřit na nápravu nešvarů při slavení liturgie. Mluvil o tom při prezentaci knihy italského teologa P. Nicoly Buxe nadepsané „Se svátostmi se nežertuje“ (Non si scherza con i sacramenti). S odvolaním na slova Benedikta XVI. kardinál Robert Sarah poznamenal, že v pokoncilních desetiletích jsme se stali svědky deformací liturgie až na hranici únosnosti. Je to trvalý proces, který se rozmáhá, jako by neměl mít konce, řekl kardinál Sarah. Připomněl, že na tento problém reagoval už Jan Pavel II. encyklikou Ecclesia de Eucharistia a instrukcí Redemptionis sacramentum. Benedikt XVI. pak vydal se stejným úsmyslem exhortaci Sacramentum caritatis a motu proprio Summorum pontificum.

Kardinál Sarah zdůraznil, že do středu liturgie je třeba vrátit Nejsvětější svátost, která byla z nepochopitelných důvodů odsunuta stranou, aby nedocházelo k údajnému konfliktu mezi znameními. Svatostánek nás však „orientuje k Bohu“. Tato orientace je velmi potřebná v době, kdy mnoho lidí žije tak, jako by Bůh nebyl. Kardinál Sarah varuje, že dnes dochází ke kulturnímu a generačnímu přelomu v chápání liturgie, na kterou upozorňují jen nemnozí. Slábne víra v proměňující moc svátostí, které je nutné znovu vysvětlovat, protože v důsledku svévolných rozhodnutí některých kněží došlo k velkému zmatku a lidé přestávají svátostem rozumět. Mnoho kněží se chová jako televizní moderátoři a opatřují liturgii dlouhými vysvětlivkami. Přitom k jejímu porozumění je potřeba spíš zavřít oči, protože ke svátostem se přistupuje očima víry.

Kardinál Sarah informoval, že o návratu k pravé liturgii hovořil před týdnem s papežem Františkem. Navrhl mu například zavedení zákazu fotografování během liturgie, aby se nestávala jakýmsi představením.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.