Marinelli: Vědecké a historické důvody umožňují považovat Turínské plátno za autentické

11.5.2016 

„Turínské plátno – bádání nad tajemstvím“ – tak je nadepsána přednáška profesorky Emanuely Marinelli, kterou v úterý (10.5.) hostilo Italské velvyslanectví u Svatého stolce. Jak známo, dlouhý pruh plátna, jímž bylo zcela jistě ovinuto tělo ukřižovaného muže a které podle tradice nese otisk Kristova těla, nepřestává vzbuzovat zájem vědecké komunity. Mnoho zbývá udělat a mnoho již bylo objeveno. Hovoří jedna z významných badatelek v této oblasti, profesorka Emanuela Marinelli:

„Velký zájem o turínské plátno vyvolává především skutečnost, že nenese jen stopy krve mrtvého, který byl plátnem ovinut, ale také jeho obraz. A přirozeně to, že plátno je spojováno s Kristovým pohřbem, činí záležitost ještě více fascinující a diskutovanou. Velká debata se rozpoutala po té, co bylo plátno v roce 1988 radiokarbonovou metodou datováno do středověku. Tato datace byla provedena na jednom z rohů látky, objevilo se ale, že okolní místa byla kontaminovaná houbami a bakteriemi, které mohly pozměnit dataci až o 1000 let. Stalo se to například také při dataci egyptských mumií. Ve skutečnosti tedy tato datace nepřinesla definitivní odpověď. Později byly na Padovské univerzitě provedeny tři nové datace, třemi různými metodami. A výsledkem těchto tří nových datací je, že Turínské plátno patří do doby Kristovy. Zůstává však tajemství obrazu. Fyzici z Enea ve Frascati (Národní agentura pro nové technologie, energii a udržitelný ekonomický rozvoj, pozn. překl.) jej přirovnali k efektu světla – a přirozeně mrtvé tělo nemůže vyzařovat světlo. Lze tedy připustit, že odráží to, co se asi stalo ve chvíli Vzkříšení.

Je možné pokračovat v dalším výzkumu, jak co se týče datace, tak lepšího porozumění tomuto tajemství světla?

„Ano, mnoho vědců by chtělo provést novou dataci také radiokarbonovou metodou, která opět pokročila kupředu, a to na vzorcích z jiných míst. Pokračovat se dá také v alternativních datacích. Je tady otázka zobrazení, ale také krve, o níž by bylo možné říct více při užití nejmodernějších výzkumných metod. Pak je tady ještě historické bádání, které zahrnuje také dějiny umění. Hledají se zobrazení Kristovy tváře z prvních staletí, které jsou počínaje ikonami ze 4. století v podstatě kopií tváře z tohoto plátna.“

O čem budete hovořit na konferenci?

„Já se zabývám Turínským plátnem od roku 1977, kdy na něm byl objeven pyl z rostlin, které nerostou v Evropě, ale na Blízkém východě. Tento objev mi otevřel nový obzor. Vystudovala jsem přírodní vědy, takže toto je jazyk, který ke mně promlouval... Začala jsem shromažďovat různé údaje, ať už historické nebo přírodovědné povahy, které dokládají, že toto plátno je Ježíšovým pohřebním plátnem. A proto se chci podělit s ostatními o tyto důvody, které dovolují považovat Turínské plátno za autentické. Jistě, nakonec si každý může udělat svůj názor, ale důležité je mít náležité historické a vědecké informace, aby člověk mohl věřit nebo nevěřit, že jde o autentické plátno, na základě konkrétních údajů.“

Řekla pro Vatikánský rozhlas profesorka Emanuela Marinelli.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.