Rémi Brague: Je vztah islámu a křesťanství k násilí srovnatelný?

25.5.2016 

Posvátné texty islámu a křesťanství nemají stejný postoj k násilí, píše ve svém fejetonu pro Le Figaro (24. 5.) prof. Rémi Brague, religionista a odborník na řeckou, arabskou a židovskou filosofii (rovněž laureát Ceny Josepha Ratzingera). Na stránkách francouzského deníku komentuje některé výroky papeže Františka na adresu islámu, které se minulý týden dostaly do titulků světového tisku. V rozhovoru pro redaktory La Croix papež uvedl, že idea dobyvačné války se vyskytuje nejen mezi muslimy, ale i mezi křesťany. Svatý otec v této souvislosti zmínil závěrečnou pasáž Matoušova evangelia, v níž Ježíš rozesílá své učedníky do všech národů.
„Jděte tedy, získejte za učedníky (řecky mathèteuein) všechny národy, křtěte je (...), a učte je (didaskein) zachovávat všechno, co jsem vám přikázal“ (Mt 28,19).

Jak podotýká francouzský religionista, Ježíš svěřuje svým učedníkům poslání, které spočívá v hlásání, učení a křtění. Odkaz ke všem národům pak poukazuje na všeobecný, nikoli národní charakter tohoto náboženství. Po této stránce je křesťanství podobné islámu. Avšak v evangeliu je cílem obrácení srdcí skrze učení a nikoli skrze podmanění. Pokus vnutit víru silou, jak to činil například Karel Veliký se Sasy, není jednou z interpretací evangelia, ale zrůdnou úchylkou, která je v rozporu s evangeliem – zdůrazňuje Rémi Brague.

V islámu nenacházíme ekvivalent evangelijního vyslání k misijnímu působení, dodává francouzský filosof. Dobývání v něm není metaforou, nýbrž má konkrétní, vojenský význam. Mohamed říká: „Bylo mi přikázáno bojovat proti lidem, než prohlásí: Není jiného boha než Alláha a Mohamed je Alláhovým vyslancem, vykonají modlitbu a dají almužnu. A když tak učiní, zachovají si krev a majetek...“ – cituje prof. Brague z hadís, tedy učení o činech proroka Mohameda, která jsou považována za nejautoritativnější (sahíh, tj. správné).

Francouzský religionista a znalec islámu upozorňuje, že v tomto případě nejde o obrácení srdce, nýbrž pouze o podřízení. Upřímné obrácení může a má nastat, ale není primární. Přijde s časem, až bude platit islámské právo a bude v zájmu podmaněných přejít na náboženství podmanitelů. Slovo podmanit či dobývat má tedy naprosto jiný význam než ve verších u Matouše – zdůrazňuje prof. Brague. Jak dodává, tyto věci je třeba objasnit také kvůli muslimům samotným. Mnozí z nich totiž při pohledu na zločiny samozvaného Islámského státu vážně zpytují svědomí. Udržovat je v intelektuální nepřesnosti co do textových zdrojů a historického původu jejich náboženství jim v tom nepomůže, uzavírá Rémi Brague.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.