Pocta mnichům z Tibhirine

2.6.2016 

Městský park v jedenáctém pařížském obvodu, nedaleko neblaze proslulého Bataclanu, byl pojmenován po sedmi trapistech zavražděných v roce 1996 v alžírském Tibhrine. Letos 30. dubna uběhlo dvacet let od jejich smrti a Paříž veřejně uctila jejich památku. Jak informuje vatikánský deník Osservatore Romano, inaugurace zahrady při kostele sv. Ambrože, která napříště ponese jejich jméno, se zúčastnila starostka města Anne Hidalgo, pomocný pařízský biskup Éric de Moulins-Beaufort a další představitelé veřejného a náboženského života.

„Hlas mnichů z Tibhirine nevyhasl na jaře roku 1996. Ještě dnes apeluje na celé lidstvo, sází na bratrské soužití, v němž se muži a ženy mohou mít rádi navzdory náboženským a kulturním rozdílům,“ řekl biskup Moulins-Beaufort. Poznamenal, že volba místa k uctění památky těchto trapistů je velice příhodná: slovo „tibhrine“ totiž v berberštině znamená „zahrada“. „Tito naši bratři chtěli žít autentickým mnišským životem v muslimské zemi, nikoli proto, aby zůstali stopou zničené civilizace nebo avantgardou jakési vysněné rekonkvisty, nýbrž příslibem setkání mezi lidmi a náboženstvími, které by se nezakládalo na vztahu nadvlády, žárlivosti či vzájemné nedůvěry,“ zdůraznil pařížský pomocný biskup.

Odhalení pamětní desky k poctě bratří Bruna, Célestina, Christiana, Christopha, Luca, Michela a Paula se zúčastnil velký zástup lidí. Pařížská starostka během inaugurace parku ve čtvrti se silnou muslimskou komunitou zdůraznila, že tito mniši nikdy nepřestávali usilovat o setkávání s muslimy a vytvářeli podmínky dialogu a míru. Na eucharistii v kostele sv. Ambrože, která předcházela inauguraci, nechyběl ani arcibiskup George Gilson, emeritní prelát Mission de France, který byl blízkým přítelem představeného komunity z Tibhrine Christiana de Chergé, či postulátor probíhajícího kanonizačního procesu o. Thomas Georgeon O.C.S.O.

V současné době klášter v Tibhirine spravuje o. Jean-Marie Lassausse z teritoriální prelatury Mission de France. Klášter přijímá dobrovolníky i prosté poutníky. Uctít památku mnichů přichází také mnoho Alžířanů. Vzpomínají zejména na bratra Luca, který léčil jejich rodiny. V poslední době se zvažuje dokonce možnost postupného návratu řeholní komunity do kláštera – píše na stránkách Osservatore Romano, Charles De Pechpeyrou redaktor katolické televize KTO.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.