Papež povýšil liturgickou památku sv. Marie Magdalény na svátek

10.6.2016 

Petrův nástupce povýšil na svátek liturgickou památku sv. Marie Magdalény, kterou církev slaví 22. července. Dnes byl zveřejněn příslušný dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, nesoucí datum 3. června a podpis jejího prefekta, kard. Roberta Saraha.

Vatikánský deník L´Osservatore Romano zároveň otiskl komentář sekretáře téže kongregace, mons. Artura Roche, který vysvětluje, že papežovo rozhodnutí dosvědčuje současnou církevní reflexi o důstojnosti ženy, nové evangelizaci a velikosti Božího milosrdenství.

Sv. Tomáš Akvinský nazval Marii Magdalénu “apoštolkou apoštolů”, neboť následovala Ježíše až pod kříž a podle Janova evangelia byla první svědkyní Kristova zmrtvýchvstání, čteme v latinském dekretu. Podle sv. Řehoře Velikého je světice z Magdaly “svědkyní Božího milosrdenství”, zatímco dnešním věřícím ji Kongregace pro bohoslužbu a svátosti předkládá jako “vzor pro službu žen v církvi”. V souvislosti s povýšením liturgické památky na svátek se nemění její datum, ani liturgické texty, s výjimkou zavedení vlastní preface (De apostolorum apostola), což je případ nemnoha dalších světců.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.