Mons. Pozzo: Dialog s Bratrstvem sv. Pia X. nebyl přerušen

2.7.2016 

Bratrstvo sv. Pia X. oznámilo tiskovým sdělením, že kanonické uznání Svatým stolcem nepovažuje za prvořadou otázku. Toto sdělení (29.6.) působí dojmem, že už není zájem pokračovat v dialogu s Vatikánem. Vatikánský rozhlas proto požádal o názor mons. Guida Pozzo, sekretáře Papežské komise Ecclesia Dei, která se zmíněným bratrstvem vede rozhovory:

Komise Ecclesia Dei nepovažuje toto sdělení za signál k zastavení dialogu. Zmíněné tiskové sdělení nezmiňuje konkrétní otázky, které jsou předmětem dialogu a konfrontace mezi bratrstvem a papežskou komisí. Řekněme, že nepřidává nic nového k již dobře známým názorům bratrstva na dnešní situaci církve. Lze také dodat, že zmiňuje-li se chybějící kanonické uznání, pak pro Svatý stolec je toto uznání zásadní podmínkou toho, aby katolické dílo mělo plné církevní společenství ve shodě s právem. Kanonické uznání chybí a pracujeme na tom, aby bylo. Nejde však o nějakou notářskou záležitost, nýbrž o podstatnou podmínku.“

Co jsou pro vás klíčové body, na kterých společně pracujete?

Jde stále o tytéž otázky věroučného a disciplinárního řádu. Týkají se církevního učitelského úřadu, tradice, Druhého vatikánského koncilu, tedy notoricky známé otázky, které není třeba opakovat.

Nedávno papež František přijal představeného Bratrstva sv. Pia X., mons. Fellaye. Existuje nějaká stanovená frekvence těchto přímých či nepřímých kontatků?

Nejsou stanoveny žádné přesné termíny. K setkáním dochází mezi komisí Ecclesia Dei či našimi delegáty a představiteli bratrstva. Došlo však k velmi důležitému setkání se Svatým otcem na soukromé audienci, kde mons. Fellay mohl předložit svoje hledisko. Bylo to setkání velmi srdečné a zajisté se stane součástí vedeného dialogu a především vzájemné důvěry, kterou společně vytváříme. Není tedy vyloučeno, že budou další setkání, ale zatím nejsou plánována.

Benedikt XVI. věnoval velké úsilí dosažení jednoty s Bratrstvem sv. Pia X. Je papež František stejného náhledu?

Ano, řekl bych, že skutečně ano. Papeži Františkovi leží na srdci jednota církve a vše, co může tuto jednotu usnadnit. On je stále velice disponibilní. Lze říci, že je to jeho mentální habitus. Myslím, že to postřehnul také mons. Fellay. Nemůžeme však ani popřít, že dosud existují problémy, které je třeba řešit a zkoumat.

Ze strany Svatého stolce tedy trvá otevřenost, ale také pevnost...

Pevnost se týká toho, co je podstatné, abychom byli katolíci. Z tohoto hlediska nedošlo k žádné změně. Nemyslím však, že nyní jde o otázku pevnosti. Jde pouze o vyrovnání se s konkrétními problémy a snahu vyřešit je společně. Otevřenost trvá v tom smyslu, že jsme se dobrali konkrétních otázek, s nimiž je třeba se vyrovnat a snažíme se je řešit. Jistě bude zapotřebí času, ale také je třeba, aby existovala vzájemná disponibilita.

Říká mons. Guido Pozzo, sekretář Papežské komise Ecclesia Dei, zodpovědná za vedení rozhovorů s tradicionalistickým Bratrstvem sv. Pia X.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.