Athénský katolický arcibiskup: V Řecku je neřešitelná situace

8.7.2016 

Athénský katolický arcibiskup Sebastianos Rossolatos popsal pro Vatikánský rozhlas situaci, jež nastala v Řecku ve spojitosti s přesídlováním lidí do prostoru Evropské unie. „Jde o neřešitelný problém – říká představitel řecké katolické menšiny, mons. Rossolatos – protože poskytne-li se 50 tisícům uprchlíků, kteří jsou nyní v Řecku, plná integrace, vzbouří se místní obyvatelé, jejichž rodiny žijí ve velice ubohých podmínkách. Neexistuje žádný vládní, ani unijní program, který by v Řecku vytvářel pracovní místa a ani imigranti, kteří přišli během posledních 20 – 30 let dosud nebyli do zdejší společnosti plně začleněni.“

Uprchlíci nejsou součástí společnosti, žijí na jejím okraji a to v mizerných podmínkách. Jde o obrovský problém, který se přidává k již tak dramatické situaci samotných Řeků a těch imigrantů, kteří přišli před 20-30 lety. Ani oni nemají stálou práci a mají platit daně, které jsou obrovské a letos byly ještě navýšeny.

Jaká je situace v Athénách?

Uprchlíci jsou nejenom v Athénách. Jsou v rozmístěni v různých částech Řecka ve sběrných táborech. Ne všichni ovšem do těchto táborů vstoupí. Mnoho stanů proto ještě stojí v Pirejském přístavu. Avšak i ti, co jsou ve sběrných táborech jsou zoufalí, bouří se, často dochází ke střetům a v odpověď zakládají požáry. Charita může dělat jen málo, pokud neexistuje program vlády ani Evropské unie. Nyní žádný takový program neexistuje.

Jaká je role církve v této chvíli dvojité krize?

Poněvadž lidé a rodiny zchudli, zchudly také farnosti a diecéze, které nejsou s to poskytovat pomoc. Biskupové nemají peníze na nic, ani pro kněze. Církev je nyní zcela zubožená. Uprchlíci, kteří přišli během posledních dvou let byli poslední kapkou, která ztížila už tak obtížnou situaci, která trvá již 30 let.

Říká athénský katolický arcibiskup Sebastianos Rossolatos. Na fotce imigranti v Idomeni.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.