Vatikán dementuje spekulace o „reformě liturgické reformy“

12.7.2016 

Odstupující ředitel Tiskového střediska Svatého stolce, o. Federico Lombardi, v pondělí večer podal upřesnění ke zprávám, které kolují sdělovacími prostředky po jedné přednášce kardinála Roberta Saraha v Londýně.

Prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti zde mluvil o postavení lidu a kněze během eucharistické bohoslužby a mimo jiné řekl: „Považuji za velmi důležité, co možno nejrychleji vrátit společné postavení lidu a kněze tak, aby byli obráceni stejným směrem, tedy na východ, ve směru absidy, tedy k Pánu, který přichází, a to v těch částech liturgie, kde se obracíme k Bohu.“ Kardinál Sarah nemluvil o tom, aby se liturgie začala slavit podle misálu sv. Jana XXIII., tedy mimořádnou formou římského ritu, nýbrž pouze o dílčím liturgickém aspektu postavení kněze a lidu během samotné modlitby v rámci řádného misálu, tedy misálu bl. Pavla VI., který takovéto postavení výslovně nezakazuje. Kardinál Sarah se přitom svěřil s „přáním, aby tato změna byla zavedena společně od příštího adventu.“

Prohlášení tiskového střediska Svatého stolce na vysvětlenou uvádí, že „kardinál Sarah odjakživa a zcela správně pečoval o důstojnost při slavení mše svaté, v tom smyslu, aby se náležitě vyjadřoval postoj úcty a adorace vůči eucharistickému tajemství.“ Některé výroky prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti však byly vyloženy listem Catholic Herald tak, jako by snad měly být vyhlášeny nové liturgické předpisy. Tiskové sdělení cituje jediné místo „Všeobecných pokynů k římskému misálu“ (Institutio Generalis Missalis Romani), které mluví o možnosti slavit eucharistii tváří k lidu. Tyto závazné předpisy pro slavení eucharistie v článku č. 299 praví: „Altare extruatur a pariete seiunctum, ut facile circumiri et in eo celebratio versus populum peragi possit, quod expedit ubicumque possibile sit. Altare eum autem occupet locum , ut revera centrum sit ad quod totius congregationis fidelium attentio sponte convertatur - Oltář má být postaven odděleně od stěny, aby se kolem něho mohlo snadno obcházet a mohla se na něm slavit mše tváří k lidu; vyžaduje se to všude, kde je to možné. Oltář má být na takovém místě, aby byl skutečně středem, takže se k němu přirozeně obrací pozornost celého shromáždění.“) – viz český překlad Všeobecných pokynů).

Papež František – pokračuje tiskové sdělení - během své návštěvy na Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti výslovně připomenul, že „řádná“ forma slavení mše svaté se řídí misálem, vydaným papežem Pavlem VI. (1970), zatímco „mimořádný“ obřad, povolený Benediktem XVI., jehož účel a způsoby slavení vysvětluje motu proprio Summorum Pontificium, nemá zaujmout místo „řádného“ mešního ritu.

Nepředpokládá se, že od adventní doby začnou platit nějaká nová liturgická nařízení, jak mohl někdo nepatřičně vyvodit ze slov kardinála Saraha“ - praví dále tiskové sdělení a podotýká – že v souvislosti s liturgií je lépe vyhnout se slovnímu obratu „reforma reformy“, který bývá zdrojem nedorozumění. Tytéž závěry souhlasně vyplynuly také z nedávné audience, při níž papež František přijal prefekta Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, kardinála Saraha,“ končí se sdělení tiskového střediska Svatého stolce.

PLNÉ ZNĚNÍ přednášky kardinála Saraha a tiskového sdělení Svatého stolce jsou na stránkách portálu liturgie.cz.

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.