Římský biskup se setká s polskými biskupy bez účasti médií

23.7.2016 

Tuto středu představil ředitel tiskového střediska Svatého stolce novinářům podrobný program papežovy návštěvy v Polsku, kam se vydá příští týden 27. -31. července, aby se v Krakově účastnil Světového setkání mládeže. Oproti původně ohlášenému programu došlo ke dvěma změnám. Jednu oznámil papež sám během tiskové konference při návratu z Arménie, že totiž během své plánované návštěvy v bývalém nacistickém koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau (29. 7.) nehodlá pronést žádnou promluvu, ale bude se modlit v tichosti a prosit o milost slz. Druhá změna se týká setkání s Polskou biskupskou konferencí, která je svými 156 členy jednou z nejpočetnějších v Evropě. Setkání s polským episkopátem oproti původnímu plánu proběhne hned první den návštěvy (27.7.) v krakovské katedrále na hradě Wawel a to bez oficiální promluvy, ale také bez přítomnosti sdělovacích prostředků. Na dotaz, proč tomu tak je, odpověděl na dotaz polské redakce Vatikánského rozhlasu otec Federico Lombardi:

Papež řekl velmi jasně, že si toto setkání přeje. Zvolil takovou formu, která se mu jeví nejlepší a kterou mimo jiné užil při jiných setkáních s biskupy během zahraničních návštěv. Má to být rodinné setkání, dialog. Proto papež nechce pronášet velkou promluvu, ale spíše s nimi rozmlouvat, naslouchat jejich dotazům. A přitom chce, aby se biskupové mohli ptát zcela svobodně a klidně. Důvod, proč toto setkání nebude přenášeno médii, tedy spočívá v tom, aby mohla vzniknout zcela rodinná, odlehčená atmosféra, v níž bude možné mluvit uvolněně, což se týká spíše biskupů než papeže. Jde o to, aby mohli mluvit klidně, jako děti s otcem, jako spolubratři římského biskupa s hlavou katolické církve. Podíváme-li se na to, jak si počínal papež během svých dosavadních zahraničních cest, mohu říci, že právě tento způsob si papež nejvíce přeje a nejčastěji ho používá. Občas také pronesl formální promluvy, které byly veřejně přenášeny, ale byly to výjimky jako ve Spojených státech amerických a v Mexiku. Na setkáních se třemi episkopáty v Africe, se třemi episkopáty v Latinské Americe, na Kubě nebo v posledních dvou letech na setkání s italským episkopátem, který je velmi početný, papež, pokud to bylo možné, vždycky upřednostňoval právě formu dialogu. A nikoli proto, že by se obával médií. Dobře známe jeho ochotu v poskytování rozhovorů a při tiskových konferencích během zpátečních cest na palubě letadla. Je však velice obezřetný, pokud chce vytvořit rodinné, uvolněné klima pro rozmluvu s lidmi, s nimiž se setkává. Pak si přeje, aby média nebyla přítomna. Podobně je tomu i při ranních mších v Domě sv. Marty a při mnoha jiných příležitostech. Tehdy říká: Ne. Nyní taktéž. Proč? Říká: »Přeji si pokojnou rodinnou atmosféru a úplnou otevřenost a proto bych rád, abychom během svého setkání zůstali sami jako bratři«.

– říká otec Federico Lombardi o setkání papeže Františka s polskými biskupy během blížící se návštěvy v Polsku.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.