Média mají přispívat k autentickému dialogu

29.9.2004 

?Hromadné sdělovací prostředky ve službě porozumění mezi národy? ? to je téma zvolené Janem Pavlem II. pro příští den Světový den sdělovacích prostředků, který připadne na 8. května 2005. Téma bylo oznámeno u příležitosti dnešního svátku archandělů Michaela, Rafaela a Gabriela, patronů rozhlasu.

Předseda Papežské rady pro sdělovací prostředky, arcibiskup John Foley vysvětlil, že záměrem je zdůraznit přání, aby média přispívala k autentickému dialogu a vzájemnému poznání, které vede bude k porozumění, spravedlnosti a trvalému míru.? Papežské poselství ke Světovému dni sdělovacích prostředků jako už tradičně zveřejněno 24. ledna, v den patrona spisovatelů, sv. Františka Sáleského.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.