Poselství Jana Pavla II. ke Světovému dni nemocných

29.9.2004 

?V Kristu je naděje na skutečné uzdravení Afriky a celého lidstva.? ? Připomíná to Jan Pavel II. v poselství ke 13. Světovému dni nemocných. Jeho hlavní oslavy proběhnou 11. únoru v hlavním městě Kamerunu, Yaoundé. Svatý otec věnuje své poselství ranám sužujícím Černý kontinent, na prvním místě Aids.

Jan Pavel II. apeluje na ty, kdo mohou přispět ke konci tragédií. Připomíná, že ti, kdo v Africe vedou obchod se zbraněmi nesou odpovědnost za zločiny proti lidskosti. Trvající konflikty a války komplikují také prevenci a léčení chorob. K prevenci Aids ? zdůrazňuje papež ? patří výchova k úctě k životu, k odpovědnosti a k manželské věrnosti. Na vládách států leží povinnost zajistit dostatečnou informovanost, prostředky na vzdělání a zdravotní péči.

Jan Pavel II. vyzývá mezinárodní organizace, k dalšímu rozvíjení iniciativ zaměřených na obranu lidské důstojnosti a života. Zvlášť oceňuje farmaceutické firmy, které se zavázaly k udržení nízkých cen léků důležitých pro terapii lidí nakažených virem HIV. Vyjadřuje uznání zdravotníkům, lidem působícím v pastoraci a dobrovolníkům, kteří se věnují obětem této choroby. Připomíná, že léčbě Aids, malárie a tuberkulózy se v Africe věnuje tisíce katolických zdravotních zařízení. ?Starost církve o problémy Afriky motivuje nejen soucit s člověkem v nouzi. Církev vidí v každém trpícím tvář Krista.? ? píše Svatý otec v poselství ke Světovému dni nemocných.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.