Biskupský list k beatifikaci osmatřiceti albánských mučedníků

24.10.2016 

„Albánskou půdu zkropila krev mučedníků, ale dnes se radujeme, protože pátého listopadu církev povýší k úctě oltáře 38 obětí komunistického pronásledování“, píší albánští biskupové všem věřícím své země v listě, který dnes zveřejnila agentura SIR. Noví blahoslavení jsou převážně kněží a biskupové, až na čtyři výjimky – jednoho seminaristu, tři laiky a dvaadvacetiletou Marii Tuci, katechetku a aspirantku stigmatinek. Při beatifikační liturgii ve Skadaru, kde Svatého otce Františka zastoupí kard. Angelo Amato, budou mezi blahoslavené zapsáni také biskup tohoto města Françesk Gjini, a poslední dračský biskup Vinçenc Prennushi. Posledně jmenovaný „byl obviněn z nepřátelství k lidu, reakcionářství, provatikánské špionáže a odsouzen k dvaceti letům vězení, ve kterém podstoupil mučení, urážky a ponižování až k smrti“, píší o něm jeho současní spolubratři. Albánští biskupové vyzývají dnešní věřící, aby měli před očima vzor těchto svatých mučedníků, kteří umírali se slovy: „Ať žije Kristus Král! Ať žije Albánie!“. „Věrná láska k Pánu nás učí, jak milovat vlast, druhé a sami sebe“, uzavírají albánští pastýři svůj list.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.