Základem papežského úřadu je Kristova modlitba za Petrovu víru

29.9.2004 

?Petrův primát není výkonem moci, ale nesením břemena druhých a odpovědností lásky.? Těmito slovy děkan kardinálského kolegia, kardinál Joseph Ratzinger, vzdal hold papežům Pavlu VI. a Janu Pavlu I. při včerejší mši svaté k výročí jejich odchodu na věčnost. V homilii se kardinál Ratzinger zastavil u významu papežské služby. ?Láska a pravda ? řekl ? vystupují jako dva póly poslání svěřeného Petrovým nástupcům.?

?Vést v lásce znamená především předstihovat ostatní v lásce Kristově. Pást Kristovo stádce a milovat Pána znamená totéž. Je to právě Kristova lásky, která vede svěřené ovce po správné cestě a buduje církev.? Láska však ? pokračoval kardinál Ratzinger ? by byla slepá bez pravdy. Proto ten, kdo má všechny předcházet v lásce dostává od Pána příslib: Kristus se modlí za Petrovu víru a na této modlitbě je založeno apoštolovo poslání. Ježíšova modlitba, uzavřel kardinál Ratzinger, je tedy pevným základem Petrova úřadu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.