Restaurován vzácný dřevěný kříž ze 14. století

29.10.2016 

Vzácný dřevěný kříž s korpusem ze 14. století se vrátí po restaurování do Vatikánské baziliky a bude vystaven 6. listopadu u příležitosti Jubilea vězňů. Řezba, připisovaná Pietru Cavallinimu, měří přes dva metry a její restaurování, financované Kolumbovými rytíři u příležitosti Svatého roku, zabralo více než jeden rok.

Je to kříž, který měl vzbuzovat soucit s umírajícím Kristem. Kristus má otevřené oči a ústa v posledním zvolání: „Dokonáno jest“. Sochař dokázal tento okamžik vyjádřit v plastice. Kříž byl proto vyhledáván věřícími, měl pověst zázračného zobrazení, protože pobízel k zbožnosti a zároveň dýchal lidstvím.
– říká mons. Vittorio Lanzani, delegát Svatopetrské hutě.

Dřevěný kříž má za sebou dlouhou historii a je nejstarší plastikou toho druhu ve Vatikánské bazilice. Během staletí byl umísťován na různých místech, při plenění Říma v roce 1527 poškodili a znectili lancknechti, kteří mu oblékli úbor německých žoldáků. V roce 1632 byl vystaven v kapli Ukřizovaného, kde jej v polovině 18. století vystřídala Michelangelova Pieta. Od té doby byl téměř zapomenut v jedné z jiných kaplí. Dřevěný kříž bude vystaven po pravé straně Berniniho baldachýnu při mši svaté pro vězně v neděli 6. listopadu a 18. listopadu u příležitosti výročí zasvěcení baziliky bude umístěn do Kaple Nejsvětější svátosti.
Řezba na sobě nesla 9 vrstev nátěrů, které zakrývaly původní polychromii. Restaurátorům se podařilo obnovit původní plasticitu asi z devadesáti procent. Hovoří Lorenza D´Alessandro, která spolu s Gioregem Capriottim vedla restaurační práce:

Podařilo se nám obnovit původní polychromii, což není vždy možné, a proto se často práce na takto na starých dílech zastavují dříve. Zároveň jsme zjistili, že na hlavě byla původně trnová koruna, protože jsme našli drobné prohlubně, za které byla přichycena. V 19. století byla tato koruna nahrazena provazovou, kterou jsme odstranili a nahradili imitací původní trnové koruny. Vybrali jsme k tomu korunu z tzv. Kristova trnovce (ziziphus spina-Christi), keře běžného ve středmořské oblasti,“ říká restaurátorka Lorenza D´Alessandro.

Z hlubokého zážitku při pohledu na Kristovu tvář očišťovanou z nánosu zakrývajícím rysy původní řezby se vyznává kardinál Angelo Comastri, arcikněz Vatikánské baziliky a předseda Svatopetrské hutě:

Když naši restaurátoři čistili oči, měl jsem náhle dojem, jako by na mne Ukřižovaný pohlédl s otázkou: „Na co čekáš? Vidíš lásku? Tak tedy odpověz....“ Jakobych pocítil to, co zakusil sv. František v kostelíku sv. Damiána, když uslyšel slova: „Františku, oprav můj dům“, je celý zničený. A Tommaso da Celano (Františkův životopisec) říká, že od té chvíle cítil soucit s ukřižovaným. Začal chápat, že na tak velikou Lásku neexistuje adekvátní odpověď. A já jsem pocítil totéž, při pohledu na oči Ukřižovaného upřené na mne
– říká o nově restaurovaném Ukřižování od Pietra Cavalliniho arcikněz Vatikánské baziliky, kardinál Angelo Comastri.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.