Francouzští biskupové jednají nejen o pedofilii

8.11.2016 

V rámci plenárního zasedání francouzští biskupové hostí předsedu Papežské rady pro mezináboženský dialog, kardinála Jeana-Louse Taurana. Hovoří s ním o budoucnosti vztahů s islámem v kontextu dramatické situace, která zavládla ve Francii po teroristických útocích. Biskupové se zabývali také tématem přítomnosti církve v dělnickém prostředí. Zdůraznili, že způsob pastorace tzv. dělnických kněží, už neodpovídá dnešní době.

Dalším z témat zasedání, které potrvá do zítřka, byla otázka kněžských povolání, v souvislosti s jejich dramatickým poklesem ve francouzských diecézích. Jak zdůrazňuje mluvčí a generální sekretář episkopátu P. Olivier Ribadeau-Dumas, biskupové se snaží hledět do budoucna s nadějí:

„Mít naději znamená v tomto kontextu neuvažovat nad touto záležitostí v depresivní perspektivě, která pouze prohlubuje znepokojení z nedostatku kněží, nýbrž vytvářet podmínky, aby se povolání obrodila. Je nutné klást důraz na nezbytnost povolání ke kněžství, zdůraznit roli biskupa. V diecézích, kde chybí kněží, se biskup často ocitá v první linii pastorace a stává se postavou, s níž je snadné se ztotožňovat. V tom je také jeho zvláštní role v probouzení kněžských povolání. Kromě toho je potřeba lépe dbát o ta prostředí, z nichž se povolání rodí. Jde zejména o skauting, ministranty a také Světové dny mládeže. Už před několika lety biskupové rozhodli, že celá pastorace mládeže má mít na zřeteli tuto péči o povolání. Biskupové nicméně varují, že je nutné seznámit mladé lidi s realitou kněžského života, aby věděli, že nejde o snadný život. Mladí, kteří pomýšlejí o kněžství, musejí vědět, že v jejich povolání je vepsán kříž. A proto je potřeba povolané podporovat, ale nikoliv klamat, pokud jde o realitu života, který je čeká,“ řekl biskup Ribadeau Dumas.

Jako odpověď na výzvy papeže Františka probíhal včera ve všech francouzských diecézích den modlitba a postu za oběti sexuálního zneužívání. Také francouzští biskupové se k němu připojili v rámci svého plenárního zasedání v Lurdech.
„Musíme vyjít z provinilého mlčení církve a společnosti, které trvalo příliš dlouho, a naslouchat utrpení obětí pedofilů, těchto tak závažných zločinů, které ničí nevinnost a integritu dětí a mladých lidí,“ kázal v lurdské bazilice biskup Luc Crepy z Puy, který je předsedou „Permanentní buňky“ pro boj proti pohlavnímu zneužívání mladistvých. „Musíme mít odvahu podniknout všechno, co je nezbytné, aby byl dům Církve bezpečným místem. Musíme požádat o odpuštění – jak k tomu vybízí papež František – za všechny hříchy spáchané církevními představiteli, kteří kryli pachatele těchto činů a ignorovali utrpení obětí,“ řekl francouzský biskup.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.