Více než polovinu přistěhovalců v Itálii tvoří křesťané

10.11.2016 

Počet křesťanských přistěhovalců v Itálii převyšuje počet muslimů, kteří se usadili v této zemi. Podle zprávy Centra pro studium nových náboženství (Cesnur) je pět z deseti přistěhovalců křesťanských a pouze tři muslimští. Podle zmíněných statistik žije v Itálii 1 milion 781 tisíc lidí, kteří se nehlásí do katolické církve. Jak říká sociolog a zakladatel Centra, Massimo Introvigne, tyto 3,2% italské populace patří do 853 různých církví, komunit a náboženských uskupení.

„Zpráva říká, že většinu přistěhovalců tvoří křesťané – katolíci, pravoslavní a protestanté – kterých je 53,8%, proti 32% muslimů, jejichž počet oproti loňskému roku mírně poklesl (o 0,2%). Nicméně zajímavým jevem je právě tato jasná početní převaha křesťanských přistěhovalců ve srovnání s muslimskými. Někdy se v polemických tónech mluví o islamizaci, ale dochází tu také k jevu, který lze nazvat re-christianizací. V mnoha farnostech jsme pozorovali, že počet praktikujících a aktivních lidí narostl díky přistěhovalcům z Peru nebo z Filipín. Jsou tady také křesťané z Rumunska, z Indie nebo ze Sri Lanky. Netýká se to však pouze katolíků, ale také protestantů, jejichž komunity se probouzejí díky přistěhovalcům.“

Jak podotýká italský sociolog, průzkumy zároveň dokládají, že ve společnosti panují mylné představy o migraci:

„Vidíme to na základě průzkumů. Přistěhovalců je na našem území 9%, ale pokud se zeptáte Italů, nejčastěji odhadují 20%, tedy více než dvojnásobek reálných údajů. Stejně tak pokud se zeptáte, jaké náboženství mezi nimi převažuje, naprostá většina dotázaných se domnívá, že islám. Jen málokdo ví, že více než polovinu přistěhovalců v Itálii tvoří křesťané.

Říká pro Vatikánský rozhlas italský sociolog Massimo Introvigne.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.