Předseda episkopátu USA: každá volba je příležitostí k novému začátku

10.11.2016 

Předseda Biskupské konference Spojených států amerických, arcibiskup Joseph E. Kurtz, pogratuloval nově zvolenému prezidentovi Donaldu Trumpovi. V oficiálním prohlášení vybídl věřící, aby na sebe nepohlíželi optikou politických stran, ale snažili se vidět Kristovu tvář ve svých bližních, zejména v trpících a v těch, s nimiž ve všem nesouhlasí. Pro Vatikánský rozhlas arcibiskup Kurtz řekl:

„Pro katolíky a pro věřící lidi jsou volby velice důležité, protože mají napomáhat národu k hledání společného dobra, dobra lidské osoby, dobra, které respektuje důstojnost každé lidské bytosti. Papež František během své loňské návštěvy ve Spojených státech zdůraznil, jak důležité je zapojit se do politického procesu. Církev samozřejmě nedávala přímou podporu některému z kandidátů, ale hledáme společné dobro a podporujeme naše katolické sociální učení a principy směřující k obecnému dobru. Chceme proto úzce spolupracovat s prezidentem Trumpem a oběma komorami kongresu a usilovat o skutečné šíření dobra pro všechny.“

Přestože – jak bylo řečeno – katolická církev nijak nepředepisovala věřícím, jak mají volit, vydala dokument, který byl před rokem znovu revidován a upozorňoval katolické voliče na některá témata, jimž mají během volební kampaně jednotlivých kandidátů věnovat pozornost.

„Asi nebudete překvapeni, že se v něm mluví o obecném dobru skrze ochranu lidské bytosti, lidského života od okamžiku početí do přirozené smrti; o poskytování příležitostí, aby všichni lidé mohli plně žít svůj život, a také o migrantech a uprchlících, protože si myslíme, že je možné přistupovat k nim vstřícně, aniž bychom obětovali bezpečnost. Další okruh, který bych chtěl zmínit se týká našich bratří a sester pronásledovaných kvůli své víře na různých místech světa, kteří potřebují podporu a ochranu, a dále zajištění náboženské svobody v naší zemi, což je široká oblast, která se dotýká mnoha věcí, v neposlední řadě pravdy o rodině, založené na manželství jednoho muže a jedné ženy.“

Naznačil předseda Biskupské konference Spojených států, kudy se bude ubírat spolupráce s novou administrativou. A na závěr ještě dodal:

Každá volba s sebou nese příležitost k novému začátku. Naděje v Krista vede věřící lidi k tomu, aby se spojili s lidmi dobré vůle a aby dokázali vytěžit to dobré z tohoto nového počátku, spatřili v něm novou příležitost, čas, v němž lze usilovat o upuštění od násilností a návrat zdvořilosti do veřejné debaty.“

Řekl Vatikánskému rozhlasu arcibiskup Joseph E. Kurtz z Louisville, předseda Biskupské konference Spojených států amerických.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.