V neděli se uzavřelo deset tisíc Bran milosrdenství

14.11.2016 

Během včerejška se po celém světě uzavřelo deset tisíc Bran milosrdenství, otevřených vloni v prosinci při zahájení mimořádného Svatého roku. Podle údajů Papežské rady pro novou evangelizaci do Říma připutovalo nejméně dvacet milionů poutníků. Jubilejní rok milosrdenství však – poprvé v dějinách církve – nezačal v Římě, nýbrž v hlavním městě Středoafrické republiky, Bangui, v jehož katedrále papež František otevřel Svatou bránu 29. listopadu loňského roku. Její včerejší uzavření popisuje pro naše mikrofony místní děkan, o. Mathieu Bondobo.

“Včerejší slavností jsme opětovně prožili pohnutí z návštěvy Svatého otce. Účastnily se jí všechny farnosti hlavního města a celé arcidiecéze Bangui a přišlo také mnoho lidí dobré vůle. Pozvali jsme naše muslimské a protestantské bratry. Když Svatý otec přijel do Bangui, ukázal nám, že k míru v naší sužované zemi vede jedině cesta milosrdenství. Včera jsme děkovali za to, že naše země prožila během Svatého roku mnoho krásného, a že tedy na každého z nás sestoupilo Boží požehnání. Přijali jsme závěr Svatého roku jako poslání. Všichni náboženští představitelé – imám a pastor Bangui a naše církev – už od začátku jubilejního roku vydávali svědectví o vzájemmném dialogu. Chtěli být viditelným znamením toho, že tu neexistuje náboženská válka, nýbrž že problémy a konflikty spočívají někde jinde. Mezináboženský a ekumenický dialog jsou ve Střední Africe velice důležité.“

Papež František při zahájení Svatého roku řekl, že vaše město – Bangui – je duchovní metropolí světa. Jaké plody přinesl jubilejní rok ve vaší církvi?

“Lidé ve Střední Africe stále opakují tato slova Svatého otce, která v nás silně doznívají. Promlouvá z nich Petr. Víme, že setkání s Petrem je také setkání s Ježíšem. Je tudíž nutné brát tato slova vážně, a to je pro nás náročná výzva. Ničím jsme si tento výrok nezasloužili, v Božích očích nemáme žádné zásluhy, ale přesto na nás Pán spočinul svým milosrdným pohledem a my jsme Jej přijali. Znamená to, že každý Afričan, každý obyvatel Bangui má svým životem a jednáním uskutečňovat toto duchovní hlavní město. Vzali jsme to za své a činíme tak Bohu pro radost.“

Uvedl don Mathieu Bondobo ze středoafrického Bangui.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.