Petrův nástupce do Konga: učte se kultuře dialogu

18.11.2016 

V den, kdy církev zakončuje Svatý rok milosrdenství, se věřící Demokratické republiky Kongo a jejich pastýři spojují v modlitbě za dar míru, připomíná Svatý otec v poselství obyvatelům této země. Na 20. listopad totiž tamní biskupové vyhlásili národní den modliteb za mír. List papeže Františka k této příležitosti bude čten ve všech konžských kostelech.

S pouzkazem na to, že mír je v této zemi ohrožený, se František připojuje k modlitbám jejích obyvatel. Přeje, aby bez ohledu na rozdílná vyznání, kultury a tradice žil konžský národ autentickým bratrstvím, povzbuzujícím k jednotě s druhými, v nichž nacházíme nikoli nepřátele či konkurenty, ale bratry, které je třeba srdečně příjímat (srov. Poselství ke světovému dni míru, 1. ledna 2014). „Vybízím všechny a zejména politické a náboženské představitele – píše papež – aby iniciovali nebo pokračovali ve veškeré činnosti, jejímž cílem je budování mostů a nikoli zdí mezi vámi, aby vytvářeli v konžské společnosti kulturu dialogu. Ten vám napomůže k lepšímu vzájemnému poznání, abyste se měli navzájem více rádi“. Svatý otec vybízí konžské představitele také k odvážné angažovanosti pro společné dobro s cílem budovat lepší, blahobytnější a pokojnější budoucnost nádora.

Apoštolský nuncius v Demokratické republice Kongo během prezentace papežského listu v Kinshase vybídl tamní biskupy, aby nadále působili jako prostředníci mezi vládou a opozicí. Prezident Joseph Kabila, který sám požádal episkopát o prostřednictví, uzavřel 15. listopadu dohodu s částí opozice a 17. listopadu jmenoval premiérem jednoho z jejích vůdců. Biskupové nicméně usilují o smíření s celou opozicí. Její většina ovšem nesouhlasí s další kandidaturou prezidenta Kabily, jehož druhý mandát vyprší na konci prosince a třetí kandidatura by byla v rozporu s platnou ústavou.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.