Soustrastný telegram papeže na Kubu

26.11.2016 

V souvislosti s úmrtím Fidela Castra zaslal papež František soustrastný telegram prezidentovi Kubánské republiky Raulovi Castrovi, kde stojí: „Přijal jsem smutnou zprávu o smrti Vašeho drahého bratra, váženého pana Fidela Castra Ruz, bývalého předsedy vlády Kubánské republiky a vyjadřuji tímto svoji blízkost Vám a dalším příbuzným zesnulého státníka a stejně tak vládě a lidu tohoto milovaného národa. Současně se modlím k Pánu za jeho odpočinutí a svěřuji celý kubánský lid mateřské přímluvě Panny Marie milosrdné z El Cobre, patronky země.“

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.