Řád maltézských rytířů nepřijímá rozhodnutí státního sekretariátu Svatého stolce

24.12.2016 

Na včerejší oznámení tiskového střediska Svatého stolce týkající se situace v Řádu maltézských rytířů reagoval jeho velmistr Fra Matthew Festing. Na internetových stránkách řádu je publikováno následující tiskové sdělení:

„Velmistr Řádu maltézských rytířů obdržel zprávu o rozhodnutí Svatého stolce jmenovat skupinu pěti osob, které mají prověřit nedávné odvolání velkého kancléře. Výměna na postu velkého kancléře je interní administrativní akt vedení Řádu maltézských rytířů a spadá proto výlučně do řádové kompetence. Výše zmíněné jmenování je projevem nedorozumění ze strany státního sekretariátu Svatého stolce. Velmistr včera večer v dopise papeži uctivě objasnil situaci a vysvětlil, proč je rozhodnutí státního sekretariátu nepřijatelné. Velmistr ujistil Svatého otce synovskou oddaností a požádal papeže o apoštolské požehnání pro sebe a pro celý Řád maltézských rytířů, který má 13 500 členů a více než 100 tisíc zaměstnanců a dobrovolníků, kteří poskytují stálé lékařské a sociální služby ve více než 120 zemích celého světa podle světského charizmatu Maltézského řádu,“ stojí v tiskovém prohlášení zmíněného řádu.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.