Papež: Pravý ekumenismus se zakládá na společném obrácení k Ježíši Kristu

19.1.2017 

V rámci včera zahájeného Týdne modliteb za jednotu křesťanů přijela do Říma ekumenická delegace z Finska. Už po třicet let vždy v tuto dobu oslavuje v Římě svátek sv. Henrika, patrona této skandinávské země. Sv. Henrik žil ve 12. století a jako biskup švédské Uppsaly evangelizoval území dnešního Finska, kde také zemřel mučednickou smrtí.

Jak řekl ve svém pozdravu papež František, pravý ekumenismus se zakládá na společném obrácení k Ježíši Kristu jako našemu Pánu a Spasiteli. Pokud se obracíme k Němu, přibližujeme se zároveň také jedni k druhým. Svatý otec pak zmínil svou nedávnou cestu do švédského Lundu na připomínku začátku reformace:

„Tato společná připomínka reformace měla velký význam po lidské i teologicko-duchovní stránce. Po padesáti letech oficiálního ekumenického dialogu mezi katolíky a luterány se nám podařilo jasně vytyčit perspektivy, na nichž se dnes dokážeme shodnout. Jsme za to vděční. Zároveň v našich srdcích žije upřímná lítost za naše viny. V tomto duchu jsme si v Lundu připomněli, že úmyslem Martina Luthera před pěti sty lety bylo církev obnovit a nikoli rozdělit. Toto setkání nám dodalo odvahu a sílu, abychom v našem Pánu Ježíši Kristu hleděli do budoucnosti, na ekumenickou cestu, kterou jsme povoláni kráčet společně.“

Katolíci a luteráni si také znovu lépe uvědomili, že teologický dialog zůstává pro smíření zásadní a že vyžaduje trvalé úsilí, dodal papež František. „V tomto svorném společenství, které dovoluje Svatému Duchu jednat, lze dosáhnout další shody na obsazích věrouky a morálního učení církve a stále více se přibližovat plné a viditelné jednotě,“ pokračoval.

„Rok 2017, kdy si připomínáme reformaci, tedy představuje pro katolíky a luterány privilegovanou příležitost, abychom autentičtějším způsobem žili víru, společně znovu objevovali evangelium a snažili se s novým odhodláním svědčit o Kristu. V závěru připomínkového dne v Lundu nás při pohledu do budoucnosti povzbudilo společné svědectví víry, které vydáváme před světem, když se společně nasazujeme pro ty, kdo trpí, ty, kdo jsou potřební, kdo jsou vystaveni pronásledování a násilí. Když činíme toto, nejsme už jako křesťané rozděleni, ale jsme spojeni na cestě k plnému společenství.“

Řekl papež František při audienci finské luteránské delegace. Připomněl rovněž práci finské luteránsko-katolické komise, která se věnuje společné interpretaci církve, eucharistie a církevní služby. A také dvě výročí, která si Finové letos připomínají, totiž sto let založení Finské ekumenické rady a sto let nezávislého státu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.