Boží všemohoucnost se vyjevuje zejména v milosrdenství

19.1.2017 

Papež František přijal předsedu italského senátu Pietra Grassa a další organizátory výstavy Antiquorum Habet, která v prostorách senátu ilustrovala dějiny Svatých let. Jak připomněl Petrův nástupce, její název odkazuje na první slova buly, kterou v roce 1300 Bonifác VIII. vyhlásil první jubilejní rok. Každý další Svatý rok se pak zapisoval do dějin města, jak po umělecké a architektonické stránce, tak pokud jde o charitativní díla na pomoc poutníkům.

„Je tu však jeden základní prvek, který je v jádru každého Svatého roku a nesmí být nikdy ztrácen ze zřetele. Při Jubileu se setkává Boží dobrota a lidská křehkost, která vždy potřebuje Pánovu lásku a odpuštění. Milosrdenství je totiž Bohu vlastní a zejména v něm se vyjevuje jeho všemohoucnost.“

Papež popřál organizátorům návštěvy, aby si z uplynulého Svatého roku odnesli hojné a trvalé duchovní plody a předsedu senátu ujistil o svých modlitbách za službu, kterou vykonává ve svém vysokém úřadu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.