Paul Bhattí o možné revizi zákona o blasfemii

31.1.2017 

Je možné, že pákistánský senát přistoupí k revizi zákona o blasfemii, na základě kterého byly za posledních třicet let obviněny stovky nevinných lidí, potvrdil pro naše mikrofony Paul Bhattí, bývalý ministr federální vlády a bratr katolického politika Šahbáze Bhattího, zavražděného islámským extrémistou.

“Co se týče zákona o blasfemii, myslím, že jeho revize bude možná. Pojí se k tomu dva faktory – prvním je extrémistická ideologie, která tento zákon podporuje. Nehledě na příslušnost anebo nepříslušnost k menšinám zákon obviňuje všechny – byl zavražděn také Salmán Tasír, muslimský guvernér. Je zapotřebí usměrnit tuto ideologii tak, aby její zastánci začali chápat, že v ní nejde o náboženské učení. V tomto smyslu existují dobré perspektivy, protože někteří důležití muslimští představitelé v rámci pákistánské vlády o tom jsou přesvědčeni. Bude to ale bohužel vyžadovat určitý čas. Druhým faktorem je revize konkrétního uplatňování tohoto zákona, která se v tuto chvíli jeví poněkud obtížně. V parlamentu je mnoho extrémistů a při každém návrhu dochází k výhrůžkám…Bojujeme za to, aby zákon nebyl nesprávně používán proti nevinným anebo velmi slabým lidem, jako je například Asia Bibi.“

Na čem v tuto chvíli pracujete?

“V Pákistánu i zde v Itálii máme „Asociaci Šahbáze Bhattího“ a také existuje hnutí, které se obrací na všechny menšiny v sedmi pákistánských regionech. Cílem není pouze zdůrazňovat, že všechna náboženství usilují o mír, nýbrž ubezpečit onu vrstvu muslimského obyvatelstva v Pákistánu, která se domnívá, že křesťané jsou jejich nepřátelé a že jim chtějí uškodit. Je pro nás důležité učení Svatého otce, ceníme si člověka a jeho svobody. Sklízíme souhlas na místní i mezinárodní rovině.“

Jaká se daří Asii Bibi?

“Mám pocit, že jak vláda, tak justice ji chtějí omilostnit.“

Co klade překážky mezi západní a muslimský svět?

“Myslím, že v první řadě se nedostává mezinárodní jednoty jak v arabském světě, tak mezi západními státy. Na mezinárodní rovině je nutné zajistit, aby nedocházelo k tomu, že se člověk necítí svobodně ve své zemi a je nucen z ní uprchnout, protože mu tam hrozí nebezpečí. Za druhé – jestliže existuje extrémní chudoba, je třeba o ní diskutovat. Na přijetí migrantů se musí účastnit všechny země – včetně Saúdské Arábie, Arabských Emirátů, Dubaje a celé Indonésie, nejenom Německo, Itálie a další země…“

Jak to dnes vypadá s pronásledováním křesťanů v Pákistánu?

“Pronásledování se netýká pouze křesťanů, nýbrž také muslimů. Jsou tu šíitské a hinduistické sekty… Pokud člověk náleží k nějaké menšině, nedostává se mu ochrany ani bezpečí, navíc chudí lidé na ně nemají žádné zdroje. Pákistán tento problém velice delikátně řeší. Mám pocit, který se zakládá na různých faktorech, že pronásledování ustává. Je tu jisté zlepšení, byť v malém.“

Řekl Vatikánskému rozhlasu pákistánský katolický právník a aktivista Paul Bhattí.
Na fotce manžel a dvě z dětí Asie Bibi.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.