Papež jmenoval svého legáta na Světovém dni nemocných v Lurdech

6.2.2017 

Papež František jmenoval kardinála státního sekretáře Pietra Parolina svým zvláštním legátem na 25. Světovém dni nemocných, který proběhne v sobotu 11. února v Lurdech.

V latinském jmenovacím listu Svatý otec zdraví nemocné z celého světa a vyjadřuje blízkost všem, kdo trpí. Připomíná, že o člověka je dobré pečovat v celku, a tedy nezapomínat na duši, mysl ani tělo. S odkazem na Knihu moudrosti připomíná, že Bůh všechno z lásky stvořil a povolal k bytí a nemá zálíbení ve zkáze živých (srov. Mdr 1,13-14).
Papež poukazuje také na to, že Bůh dal lidem poznání, a proto pastýři, lékaři i sami nemocní mají prosit Pána, aby je vedl k uzdravení. Povzbuzuje věřící, aby vytrvale vzývali přímluvu P. Marie, Uzdravení nemocných, aby jim u svého Syna vyprosila „hojnou milost, trpělivost ve zkouškách, důvěru v Boha, vděčnost za obdržené dobro a velkou lásku ke všem.“ A to všechno s vírou, jakou měl Petr, když ve chvíli, kdy Ježíši nerozuměl, mohl říci: „Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života“ (Jan 6,68).

Světový den nemocných, který před pětadvaceti lety ustanovil sv. Jan Pavel II., se potřetí vrací do Lurd – tedy na místo svého vzniku, jak vyplynulo z dnešního prezentačního brífinku v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jak při této příležitosti zdůraznil sekretář Úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, bude to:

„silný okamžik modlitby a sdílení. Pro nemocné pak okamžik, kdy své utrpení mohou nabízet za dobro církve, a pro všechny věřící výzva, aby rozpoznávali Kristovu tvář ve tváři nemocného bratra.”

řekl mons. Jean-Marie Mate Musivi Mupendawatu, který zastoupil prefekta svého úřadu, nepřítomného ze zdravotních důvodů. Při tiskové konferenci bylo představeno také nové a doplněné vydání Charty pracovníků ve zdravotnictví, která byla Papežskou radou pro pastoraci zdravotníků poprvé vydána v roce 1994. Zejména nové bioetické otázky a jejich odezva v nauce církve si vyžádaly přepracování stávajícího textu, vysvětlil prof. Antonio Gioacchino Spagnoli z římské Katolické univerzity.

„Charta samozřejmě nepodává vyčerpávající pohled na veškerou problematiku, se kterou se můžeme setkat. Byla však sepsána, aby poskytla základní a co možná nejjasnější orientační linie při nakládání s etickými problémy, které se mohou vyskytnout v oblasti zdravotnictví, a to ve shodě s Kristovým učením a církevním magisteriem.”

Česká sekce RV

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.