Řád čestné legie pro Federica Lombardiho

23.2.2017 

P. Federico Lombardi, SJ převzal nejvyšší francouzské státní vyznamenání, Řád čestné legie. Dlouhodobý ředitel Vatikánského rozhlasu a televize a posléze rovněž mluvčí Svatého stolce, který po svém odchodu z těchto funkcí působí jako předseda Nadace Josepha Ratzingera, jej převzal včera večer (22. února) v sídle Francouzského velvyslanectví u Svatého stolce.

Ve svém poděkování za tuto poctu, udělovanou prezidentem Francouzské republiky, připomněl své hluboké vazby na Francii, počínaje svým piemontským původem a dětstvím prožitým v alpském údolí na pomezí Francie a Itálie, přes kořeny Tovaryšstva Ježíšova na pařížském Montmartru až po poslední desetiletí ve vatikánských médiích. Právě novinářům z francouzské sekce Vatikánského rozhlasu a dalších vatikánských médií, v jejichž čele stál, chce – jak dodal – dedikovat toto vyznamenání:

„Dovolte mi zmínit zejména práci a vysílání Vatikánského rozhlasu, jehož prostřednictvím jsme usilovali o to, aby do Francie a všech frankofonních oblastí světa dospíval hlas papeže, ozvěna života univerzální církve a také informace o světovém dění, jakožto nezbytný předpoklad pochopení obav a poselství církve naší doby.“

P. Federico Lombardi připomněl, že frankofonní pořady byly vysílány do Afriky, Kanady, na Antily a do Guayany, do oblastí Indického a dokonce i do Tichého oceánu.

„Od časů II. světové války a rezistence proti nacistům až dodnes jsme se snažili sloužit posluchačům francouzského jazyka v souladu s papežem a obecnou církví prostřednictvím krátkých vln, vysílaných z Vatikánu a vysílačů v Santa Maria di Galeria, přes satelity v reprízách přebíraných jinými radii a nakonec prostřednictvím internetu v multimediálním světě. Z celého srdce si přejeme, aby tato služba pokračovala a rozvíjela se v budoucnu způsobem, který nejvhodněji odpovídá pokroku doby.“

Řekl o. Federico Lombardi při ceremonii, během níž převzal Řád čestné legie.
Připomeňme, že francouzská redakce Vatikánského rozhlasu, která patřila tradičně k nejprestižnějším, byla v rámci probíhajících reforem podrobena hlubokým škrtům, kvůli nimž musela ukončit vysílání svého nejpopulárnějšího pořadu, večerního magazínu.

Johana Bronková

Copyright © 2003-2023 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.