Zakončena renovace baziliky Božího hrobu

22.3.2017 

Ekumenická liturgie dnes zahájila obnovený provoz v bazilice Božího hrobu po deseti měsících renovátorských prací. Poutníci nyní mohou navzdory pokračující druhé fázi stavebních úprav navštěvovat celý prostor baziliky a zejména obdivovat edikulu Božího hrobu osvobozenou od opěrných železných konstrukcí. Dosavadní práce se zaměřily na zpevnění, vyčištění stěn a zajištění stability dvou kaplí, které zakrývají místo Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Jejich další etapa se soustředí na odstranění chronické vlhkosti, která zapříčiňuje pomalou, avšah nevyhnutelnou erozi celé stavby. Jeruzalém je totiž doslova postaven na skále, avšak prší v něm stejně jako v Londýně, což je důvodem vysoké vlhosti ve všech městských stavbách, baziliku nevyjímaje. Hovoří kustod Svaté země, o. Francesco Patton:

“Pro nás křesťany je toto místo nejdůležitější na celé zemi, protože v něm Kristus přemohl smrt. Když tedy mluvíme o křesťanské naději, vždy se vztahujeme k dění, které se odehrálo právě zde. V posledním roce navíc bazilika Božího hrobu nabyla důležitosti vzhledem k ekumenickým vztahům tří největších křesťanských společenství – řecko-pravoslavného, latinského a arménského. Restaurátorské práce se staly prubířským kamenem bratrského dialogu – upevnily se při nich velmi přátelské vztahy, které nám umožnily nejenom pokračování renovace, nýbrž také plány na další společnou renovaci v bazilice Božího hrobu a v Betlémě. Letos navíc šťastnou souhrou náhod – kterou bychom z křesťanského pohledu nazvali prozřetelnostní – slavíme velikonoce ve stejném termínu. Pár týdnu před velikonocemi se tedy scházíme kolem edikuly Božího hrobu a na Boží hod velikonoční zde všechna naše společenství budou slavit Pánovo zmrtvýchvstání.“

Bylo důležité zpřístupnit chrám Božího hrobu, aby se do Svaté země vrátilo co nejvíce poutníků?

“Jistě. Edikula po renovaci kolem sebe nemá onen kovový korzet, který Britové na počátku dvacátého století postavili jako oporu celé stavby, a proto se teď esteticky vyjímá úplně jinak. Co se týče poutníků, těší nás, že v posledních měsících opětovně vzrostl jejich počet na svatých místech. Poutníci sem samozřejmě přijíždějí během celého roku, ale na velikonoce k tomu mají o důvod víc, protože zde fyzicky vcházejí do prostoru, který nese paměť Ježíšovy Paschy. Zde je kámen, který zažil Kristovo vzkříšení a do kterého se vtisklo světlo, v němž Pán vstal z mrtvých.“

Uvedl kustod Svaté země. Jak minulou sobotu oznámila františkánská Kustodie, Svatý stolec prostřednictvím Kongregace pro východní církve přispěl částkou jednoho milionu dolarů jak na renovaci baziliky Božího hrobu, tak na restaurátorské práce v betlémské bazilce Narození Páně.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.