Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci od Aleppa po Maastricht

10.5.2017 

Blížící se sté výročí fatimských mariánských zjevení připomíná dnešní vydání listu Avvenire (10.5.) přehledem iniciativ k poctě Matky Boží. Syrské Aleppo se na ně bude připravovat hned celým třídením v katolické farnosti sv. Františka. Zahájí je společná modlitba ve čtvrtek odpoledne, následovaná páteční modlitbou růžence a modlitbou za mír na přímluvu Královny míru, aby vyvrcholilo v sobotu, kdy souběžně s papežskou mší ve Fatimě budou slavit eucharistii také všichni kněží a biskupové přítomní v Aleppu. Jsou na ni zváni křesťané všech obřadů. Slavnostní koncelebraci bude předcházet procesí se sochou Panny Marie Fatimské ulicemi rozbořené syrské metropole a zasvěcení města jejímu Neposkvrněnému srdci. Obdobného úkonu se zhostí také nizozemští biskupové, kteří při sobotních nešporách v Maastrichtu zasvětí všechny diecéze a její obyvatele Matce boží. Rovněžtak monackým knížectvím projde v sobotu večer mariánské procesí, zakončené mší svatou v tamní katedrále. Procesí k poctě Panny Marie Fatimské a jiné iniciativy se budou třináctého května konat v celé řadě dalších evropských měst – deník italských biskupů za všechny uvádí Rigu, jejíž Teologický institut uspořádal konferenci o Neposkvrněném srdci, litevský Kaunas, kde bude slavnostní mši sloužit tamní apoštolský nuncius na prostranství před katedrálou, a běloruskou diecézi Pinsk, kde bude v městě Baranavičy kostel Matky Boží Fatimské, postavený na sklonku minulého tisíciletí (1998), povýšen na poutní svatyni. Jak poukázal místní ordinář, pinský biskup Antoni Dziemianko, je to výjimečné znamení, dokládající živou víru a úctu.

Jana Gruberová

Copyright © 2003-2021 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.