Přezíravost k petici One of Us ukazuje limity evropské demokracie

9.6.2017 

Evropská komise opět potvrdila odmítavý postoj k největší petici v dějinách Unie. Pod iniciativu One of Us – tedy Jeden z nás – připojilo podpisy 1,7 milionů evropských občanů. Požadují v ní respekt k lidskému životu od početí a konkrétně zastavení finančních toků na masovou produkci lidských embryí a jejich následné ničení. Právníci reprezentující tuto iniciativu přeložili 16. května letošního roku odvolání pěti soudcům Soudního dvora EU. Junckerova Evropská komise se prostřednictvím svého zástupce omezila na konstatování, že právem občanů je předložit žádost komisi a obdržet na ni odpověď – „avšak nic víc“.

Podpisy pod petici shromažďovali po dobu dvou let dobrovolníci ve všech 28 členských státech Evropské unie, na základě článku č. 11 traktátu o EU , jehož cílem je zmírnit deficit demokracie a přiblížit člověka komunitním institucím. Jelikož akce splňovala předvídané podmínky, její organizátoři očekávali, že se debata dostane alespoň na parlamentní úroveň. V květnu roku 2014 však stávající Komise pod Barrosovým vedením bez jakýchkoli zdůvodnění právního charakteru oznámila, že nepostoupí tuto občanskou iniciativu k jednání Evropskému parlamentu. Současná Komise pokračuje v témže duchu. Definitivní rozhodnutí Soudního dvora ohledně petice by mělo padnout do konce tohoto roku.

Jak si všímá komentář Ermese Dovica pro internetový deník La nuova Bussola Quotidiana, odpověď na tuto podpisovou akci ukazuje, že jakékoliv zdola vedené hnutí může být zcela svévolně zablokováno oběma nejvyššími evropskými institucemi. „Demokracie má zkrátka jakousi hodnotu jedině tehdy, když demokratický vítr fouká směrem vyhovujícím těm, kdo jsou právě u moci,“ dodává. Pokud by se snad chtěl demokratický proces obracet jiným směrem, než si přejí, postačí „opravit ho“ despotickým rozhodnutím shora.

Advokáti zastupující petici One of Us Paul Diamond a Roger Kiska argumentovali tím, že je-li diskreční pravomoc Evropské komise neomezená, je nástroj garantující iniciativu občanů v 11. článku prázdnou literou. Obrátili se tedy na Komisi s žádostí, aby návrh 1,7 milionů lidí brala v potaz alespoň „stejným způsobem, jakým by se zabývala listem jediného občana, lobbistické skupiny nebo průmyslové asociace“. Dodávají také, že tento postoj odsuzuje petiční iniciativy k zániku, jak to ostatně ukazuje jejich stále skromnější počet.

***

Evropská smlouva, článek 11, č. 4: „Nejméně jeden milion občanů Unie pocházejících z podstatného počtu členských států se může ujmout iniciativy a vyzvat Evropskou komisi, aby v rámci svých pravomocí předložila vhodný návrh k otázkám, k nimž je podle mínění těchto občanů nezbytné přijetí právního aktu Unie pro účely provedení Smluv.“

Johana Bronková

Copyright © 2003-2024 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.