Svatý otec přijal delegaci Národní ligy amerického fotbalu

21.6.2017 

Před generální audiencí přijal Svatý otec v salónku auly Pavla VI. sportovní delegaci Americké fotbalové síně slávy (Pro Football Hall of Fame). Nejde tedy o kopanou, jež se ponejvíce hraje v Evropě a Latinské Americe. Papež také hned v úvodu krátkého setkání se čtyřiceti třemi nynějšími či bývalými hráči této brankové sportovní hry, neopomněl (s úsměvem) zmínit, že v jeho zemi se fotbal hraje „velmi odlišně“. Potom zmínil „tradiční hodnoty poctivosti a slušnosti“ rozvíjené sportem a řekl:

Svět, ve kterém žijeme, a zejména mládež potřebuje vzory, lidi, kteří ukazují, jak ze sebe vydat to nejlepší, aby zúročili dary a talenty darované Bohem a tak ukazovali cesty k lepší budoucnosti našich společností.

Vaše nasazení na hřišti, pokračoval papež, je vedeno týmovým úsilím, poctivou hrou a snahou o to nejlepší - také v náboženském smyslu slova, dodal.

Tyto hodnoty jsou ovšem zapotřebí také mimo hřiště, ve všech dimenzích pospolitého života. Hodnoty pomáhají tvořit kulturu setkání, v níž se snažíme předejít a odpomoci nouzi svých bratří a sester, potíráme přepjatý individualismus, lhostejnost a nespravedlnost, které nám brání žít jako jedna lidská rodina.

V závěru – kromě požehnání - popřál Petrův nástupce hráčům amerického fotbalu, aby se návštěvou Věčného města rozrostla jejich vděčnost za množství darů, kterých se jim dostalo, a inspirovala je k tomu, aby se o ně velkodušně dělili při budování bratrštějšího světa.

Milan Glaser

Copyright © 2003-2022 česká sekce Vatikánského rozhlasu. Všechna práva vyhrazena. Adresa redakce: ceco@spc.va.